edilon)(sedra Raylı Sistem Çözümleri ve Uygulamalarıedilon)(sedra Raylı Sistem Çözümleri ve Uygulamaları

TÜNELLER
Tüneller (yeni tüneller veya eski balastlı tünellerin yenilenmesi) içinden geçen demiryolu projeleri genelde sınırlı tünel yüksekliği, katı güvenlik koşulları ve su drenajı gibi konular nedeniyle karmaşık projelerdir. edilon)(sedra bu tür koşulların her birine bir çözüm üretebilmektedir. Firmanın tünel sistemleri inşaat yüksekliği ile, kolay temizlenen hatlarla ve acil yardım araçlarının erişimini optimum düzeye getiren çözümlerle önemli açılardan tasarruf sağlar. Eğer çok katı güvenlik şartları kapsamında tünel işletiminde faaliyet gösteren bir birimseniz, dikkate almanız gereken önemli faktörlerdir bunlar!

KÖPRÜLER
Köprü üzerindeki raylı sistem projeleri, güvenlik, gürültü ve titreşim azaltımı ve montaj süresi ile ilgili katı kurallara tabidir. Edilon)(sedra bütün bu koşulların her birini karşılayan en yeni teknolojik çözümleri sunmaktadır. Bu konuya özgü bir teknik çözüm örneği olarak, ilaveten yüksek maliyetli koruyucu ray yapısı gerektirmeyen, entegre koruyucu rayları olan, çelik köprüler için geliştirilmiş edilon)(sedra ERS’dir. Bu sistemde araya giren kirişler olmadan estetik bir tasarım sağlanmaktadır.

HEMZEMİN GEÇİTLER
Balastsız üstyapı sistemlerinin kullanımına başlandığı tarihten itibaren, edilon)(sedra Hemzemin Geçit Sistemleri alanında bir uzman olarak öne çıkmıştır. edilon)(sedra LCS (Level Crossing System – Hemzemin Geçit Sistemi) sistemi, balastlı hatlara dayandırılmış geleneksel hemzemin geçit sistemlerle karşılaştırıldığında, kesintisiz elastik ray desteğini ve optimum düzeyde ses ve titreşim azaltımını garanti etmektedir. Ayrıca, bu sistem yüksek oranda enine hat dengesi sağladığından hatta burkulma riskini de azaltmaktadır.

İSTASYONLAR & DURAKLAR
Güvenlik, acil yardım araçlarının kolay erişimi, estetik kaygılar ve montaj işleri ile birlikte, ilerdeki bakım masraflarından tasarruf etme ihtiyacı. Tüm raylı sistem projeleri istasyonları için (yeni istasyonlar veya balastlı eski istasyonların yenilenmesi işlerinde) tümü de önemli faktörlerdir. edilon)(sedra acil yardım araçlarının erişimini optimum düzeye getirirken estetik ve sağlam raylı hat sistemleri sunarak bu faktörlerin her biri için çözüm üretmektedir.

CADDE ÇÖZÜMLERİ
Kentsel alanlarda, caddede ilerleyen tramvay ve hafif raylı sistem projeleri gürültü azaltımı, acil yardım ve temizlik araçlarının erişimi, kısa hat işgali süreleri, kaçak akım önleme ve estetik görünüm açısından önemli koşulları barındırmaktadır. Caddelere döşenen ray hattı sistemlerinde, montajı kolay, güvenli, dayanıklı ve çok güzel bir görünüme sahip çözümleri ile edilon)(sedra bu koşulların gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde karşılamaktadır.

DEPOLAR
Depolar, yıkama tesisleri ve atölyelerde, güvenlik ve geniş çalışma alanları önemli faktörlerdir. edilon)(sedra’nın ERS (Embedded Rail System – Gömülü Ray Sistemleri) sistemleri özellikle dar olan hat genişliklerinde, büyük önem taşıyan çalışma çukurlarında, daha geniş çalışma alanı sundukları için depolarda son derece uygun çözümlerdir. Geleneksel sistemlerle karşılaştırıldıklarında, üst zeminde çalışma alanları 144 mm daha geniştir ve depo alanları içinde standart güvenlik önlemleri için gereken alanı sağlamaktadır.

SANAYİ
Sanayi alanları ile ilgili raylı sistem projelerinde önemli faktörler katı güvenlik protokolleri, hızlı ve verimli montaj ve montaj sırasında sanayi sahasında haftanın yedi günü, günün 24 saati çalışma gereğidir. Ayrıca, yeni ya da yenilenmiş sanayi hatları konteyner trenler, konteynır istifleyicisi ve konteynır kamyonlarının ağır dingil yüklerine dayanacak düzeyde olmalıdır. Bu projelerde önde gelen çözümler olarak, edilon)(sedra deneyimli ve değerli bir ortaktır.

VİNÇ HATLARI
edilon)(sedra CRS (Crane Rail System – Vinç Ray Sistemleri); deniz limanları, iç bölge sularındaki limanlar, aktarma terminalleri veya sanayi alanlarında mevcut olan her türlü vinç hattı için optimum raylı hat sistemidir. edilon)(sedra CRS ihtiyaç duyduğunuz ekonomik, esnek, uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren raylı hat sistemlerini sizlere sunmaktadır.

ÇİMEN ÜZERİNDEKİ HATLAR
Gürültü emilimi, kaçak akım önleme, ince toz tutma ve optimum düzeyde drenaj; kentsel alanlarda tramvay ve hafif raylı sistem hatlarında edilon)(sedra’nın çimen hatlarını mükemmel bir çözüm kılan önemli faktörlerdir bunlar. Dahası, edilon)(sedra’nın çimen hattı sistemleri bu kentsel alanlara doğal yeşil ve sakin bir atmosfer kazandırmaktadır.

VİYADÜKLER
Viyadükte giden raylı sistem projeleri güvenlik, ses ve titreşim azaltımı ve montaj süresi ile ilgili çok katı koşullar kapsamaktadır. Ayrıca, raylı hat sistemi yüksek düzeyde mimari talepleri de karşılamalıdır. Özellikle bu tür kompleks projelerde edilon)(sedra ve ihtiyaca yönelik geliştirilen viyadükte ray çözümleri sizin için güvenebileceğiniz değerli bir iş ortağıdır.

Reklamlar