İhale İlanı : Makas satın alınacaktır (Çukurhisar-İstasyonu Lojistik Şefliği)TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü
Makas satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat
Haydarpaşa/İSTANBUL
c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14
d) Faks numarası :(0216) 337 82 14
e) Elektronik posta adresi :–
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: Makas temini
b) KİK kayıt no: 2015/156724
c) Miktarı ve türü: Bölge Müdürlüğümüze bağlı “Çukurhisar-İstasyonu Lojistik Şefliği yükleme boşaltma sahasının betonlama, aydınlatma, yol yapımı, ihata ve dere ıslahının yapılması” işi kapsamında kullanılmak üzere, 6 Ad. 60 E1 ve 13 Ad. 49 E1 olmak üzere toplam 19 Ad. R300, 1:9, ED mangan göbekli beton traversli basit makas (Ferş hariç) temini iş
d) Teslim edileceği yer: İhale dökümanında bulunan mahal listesinde belirtilen Çukurhisar İstasyonuna teslim edecek olup, her makasın parçaları kendi içinde numaralandırılmış olarak, bir arada düzenli bir şekilde TCDD yetkililerinin belirleyecekleri yerlere istiflenecektir.
e) Diğer bilgiler: Teknik şartnameye göre (Teknik şartnamenin12.0.0, 12.1.0, 12.2.0, 12.3.0, 12.4.0, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.5.0, 16.2.1, 20.0.0, 20.1.0, 21.0.0, 21.1.0 maddelerindeki hükümler bu iş kapsamında istenmemektedir.)
e.1)Teknik şartnamenin 14.1.0 maddesindeki”Makas montajı sonrasında,en az aşağıda belirtilen bilgiler,metal plakalar ile raylara markalanacakrtır.
-Makas imalatçısı,
-Makasın imal tarihi.
-Makasın ferş tarihi.
-Makas Conta Km.si”
Şeklinde ifadede yer alan”makasın ferş tarihi” ve “Makas conta km.si”ifadeleri markalama plakalarında bu iş kapsamında istenmemektedir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü :Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL
c) İhale tarihi : 09.12.2015
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.