Milli Yük Vagonu ve TÜDEMSAŞMilli Yük Vagonu ve TÜDEMSAŞ : Ülkemizi önümüzdeki yıllarda, demiryolu teknolojisini üreten ve ihtiyacı olan ülkelere de ihraç eden bir ülke durumuna getirecek olan Milli Tren Projesi içerisinde yer alan Milli Yük Vagonu Proje yürütücüsü Şirketin proje başlangıcında ciddi bir hazırlık süreci geçirildi.
TCDD koordinatörlüğünde; TCDD’nin ilgili daire başkanlıkları, Karabük ve Cumhuriyet Üniversiteleri ile Şirketimiz çalışanlarından oluşan çok sayıda teknik personel bu proje için yoğun bir şekilde çalıştı. Yaklaşık iki yıl önce başlayan bu çalışmalar kapsamında; 12 ülkede, 17 ayrı uluslararası etkinliğe, 64 teknik personelle katılım sağlandı. Başlangıçta; literatür taraması yapılarak, bilimsel çalışmalara, uluslararası toplantı ve konferanslara katılım sağlandı. Devamında; uluslararası fuarlar takip edilerek, ürün tasarımı yapan proje şirketleri, vagon ve alt bileşenlerini imal eden üreticiler ve lojistik firmaları ile ikili görüşmeler yapılarak konu tüm ayrıntılarıyla analiz edildi.
Sonrasında; Şirketin proje çalışma grubunda yer alan paydaşlarırıyla yapılan toplantıda hazırlamış olan konsept, tasarım ve teknik şartnameler paylaşılmış, üretilecek bu vagonun yenilikçi ve rekabetçi bir ürün olması gerektiğinden hareketle; Sggmrs tipi ikiz, mafsallı, entegre (kompakt) fren sistemli, H-tipi bojili konteyner taşıma vagonu yapılması kararlaştırılarak tedarik süreçleri başlatılmıştır.
Sivas’ta üretilecek ve yurt dışına da ihraç edilecek olan Milli yük vagonu Sggmrs tipi ikiz vagonlar için ihale 30 Nisan 2015’te gerçekleştirilmiş ve proje, prototip üretimi ve sertifikasyonu çalışmalarına başlanmıştır. 2016 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır hale getirilecek olup, 2017 yılında TCDD’ye 150 adet üretilecektir.

 

Reklamlar