Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği Yayınlandı

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği Yayınlandı :Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesine ilişkin en önemli yönetmeliklerden biri olan “Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği” 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin esaslar yayımlandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yönetmeliğine göre, sayılan faaliyetler için gerçek ve kamu tüzel kişiler ile şirketlerin bakanlıktan yetki belgesi almaları gerekiyor.
Demiryolu işletmeci ve taşımacıları ile organizatör ve acentelerin yetki belgesi çeşitlerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuru sahiplerinin gerçek kişi, kamu tüzel kişisi veya 6102 sayılı Kanuna göre tutulan ticaret siciline kayıtlı ve ilgili yetki belgesi kapsamına uygun faaliyet gösteren bir şirket olması ve ayrıca yönetmelikle belirlenen özel şartları da taşıması gerekiyor.
Yönetmelik kapsamında yük veya yolcu tren işletmecileri, başvuru tarihi itibari ile asgari 10 milyon TL kayıtlı sermayeye sahip olduklarını belgeleyecekler. Yetki belgelerinin süresi 10 olarak belirlendi.
Bakanlık, hakkında iflas veya benzeri işlemler başlatılan bir işletmenin mali olarak kendini tekrar yapılandırmasını mümkün görmediği hallerde söz konusu işletmenin yetki belgesini iptal edecek.
Demiryolu tren işletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Bakanlığa ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir sigorta poliçesi verecek. Asgari sigorta poliçe miktarı, her olay başı 20 milyon TL’den az olamayacak.
Yetki belgesi alma, yenileme ve değiştirme talebinde bulunan işletmelerin, yetki belgesinde belirlenen hizmetleri, etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi ve izleyebilmesi ile bunu gerçekleştirmek için gerekli bilgi, tecrübeye ve bir yönetim organizasyonuna sahip olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.
Yönetmelikle, TCDD, 6461 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan ve devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devredilen kısmı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olarak görevlendirildiğinden Bakanlık tarafından DA yetki belgesi ile süresiz olarak yetkilendirildi.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle TCDD Taşımacılık A.Ş. de 6461 sayılı Kanun ile demiryolu tren işletmecisi olarak görevlendirildiğinden Bakanlık tarafından DB1 ve DB2 yetki belgeleri ile bir defaya mahsus olmak üzere yetki belgesi süresince yetkilendirildi. Bununla birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin faaliyete başlayabilmesi için, yönetmelikte belirtilen sigorta poliçesini ayrıca alması gerekiyor.

 

Levent Ozen hakkında
Her yıl yüksek hızda büyüyen Türkiye demiryolu sektörü Avrupa’nın lideri. Bu hızını yüksek hızlı trenlerden alan demiryollarına yapılan yatırımlar da artmaya devam ediyor. Ayrıca şehiriçi ulaşım için yapılan yatırımlarla birlikte, yerli üretim yapan pek çok firmamızın yıldızı parlamaktadır. Yerli tramvay, hafif raylı sistem ve metro aracı üreten firmaların yanında, Türk yapımı yüksek hızlı “milli tren” imalatına başlanmış olması gurur vericidir. Bu gurur verici tabloda olmaktan bizde oldukça mutluyuz.

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.