EGO’dan Özel Toplu Taşıma Araç Şoförlerine Eğitim

EGO’dan Özel Toplu Taşıma Araç Şoförlerine Eğitim :EGO Genel Müdürlüğü, özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile özel halk otobüsleri (ÖHO) şoförlerini, psiko-teknik testler ile psikiyatrik muayenelerden geçiriyor.


Kent içi toplu taşımacılığın büyük kısmını üstlenen EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde görevli şoförlerle birlikte ÖTA ve ÖHO şoförlerini de uluslararası geçerliliği olan testlere tabi tutarak, toplu taşıma hizmetinin belirli standart ve kalitede olmasını sağlıyor.

EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, Otobüs Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren “Psiko-Teknik ve Eğitim Merkezi” aracılığıyla, hem kurum bünyesindeki şoförlere, hem de ÖTA ve ÖHO şoförlerine psiko-teknik testler ve psikiyatrik muayene yapıldığını, eğitim verildiğini belirttiler.

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Şoförlere verilen eğitimler sayesinde toplu taşıma hizmet standartlarının artırılarak geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten EGO yetkilileri, şu bilgileri verdiler:
“Eğitim merkezinde sürücülere psiko-teknik değerlendirme testleri uyguluyoruz. Uluslararası standartlarda, simülatörle yapılan eğitim ve testlerde sürücülerin algı, dikkat, hafıza, muhakeme gibi zihinsel özellikleri ile tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonundan oluşan psikomotor yetenek ve becerileri kontrol ediliyor.

Testlerde şoförlerin; tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özellikleri ile risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrolleri de ölçülüyor. Psikologlarca gerçekleştirilen testlerle, psikiyatrist tarafından yapılan muayenenin ardından, sürücülük mesleği için yeterli olup olmadıkları yönünde rapor hazırlanıyor. Bu ve benzer kontroller sağlandıktan sonra şoförler toplu taşımada hizmet vermeye başlıyor.”

Yetkililer, sürücülerin yanı sıra toplu taşıma içinde önemli bir yere sahip olan araçların da EGO tarafından teknik uygunluk yönünden denetlendiğini söylediler.

-“ÖTA VE ÖHO’LARIN DENETİMİ, SAHADA DEVAM EDİYOR”

EGO tarafından, ÖTA ve ÖHA’ların saha denetimiyle birlikte, uygulamaya esas denetimlerinin de yapıldığını ifade eden yetkililer, şu bilgileri verdiler:
“ÖTA ve ÖHO araç ve şoförleri, EGO tarafından denetimlerle sürekli kontrol altında tutuluyor. Denetimlerde; ÖTA ve ÖHO’ların kendi güzergahlarında çalışıp çalışmadığı, araç şoförünün uygunluğu ve belgeleri, ücretsiz yolcu binişlerine riayet edip etmedikleri, hız ve trafik kurallarına uyup uymadığı, yolculara davranışları, kayıtsız personelin çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca toplu taşıma hizmeti alan yolcuların şikayetleri, Ceza Komisyonu’na rapor ediliyor. Şikayeti araştıran Komisyon, sözleşme kapsamında çıkan sonuca göre gerekli cezai veya farklı işlemi uyguluyor. Ancak toplumun öz değerlerine aykırı tutum ve davranışlara karşı uygulanan ceza ve yaptırımlar en üstte tutularak; bu işleticilerin işletme ruhsatı iptal ediliyor.”


İlk yorum yapan olun

Yorumlar