Bursa Kent İçi Ulaşım Sempozyumu GerçekleştirildiTMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, “Kent İçi Ulaşım” temasıyla, kentin sakini değil, sahibi olma anlayışıyla 28 Ekim 2017 tarihinde BAOB yerleşkesinde “Bursa Kent İçi Ulaşım Sempozyumu”nu gerçekleştirdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli, “TMMOB kuruluşundan bu yana gerek meslek alanlarına gerekse tematik konulara ilişkin olarak düzenlediği etkinliklerde kamuoyuna açılımlar, çözüm önerileri ve modeller sunmuştur.

TMMOB kent sorunlarına ilişkin olarak, özellikle son yirmi yıldır yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, tarım, sanayi, afetler, çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, kentsel koruma ve kentsel dönüşüm temalarında sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunmaktadır.

Bu anlamda; TMMOB, kentin sakini değil, sahibi olma anlayışı ile kent sempozyumları düzenlemektedir. Bursa’da TMMOB’a bağlı Meslek Odaları tarafından 2007, 2009 yıllarında “Bursa Kentine Çözümler”, 2011 yılında “Dirençli Kent Bursa”, 2013 yılında “Kimliğini Arayan Kent Bursa” ve 2015 yılında “Kent Suçları ve Kent Mücadelesi” ana temalarıyla kent sempozyumları gerçekleştirmiştir.

“Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülen ulaştırma sistemi; ekonomik ve sosyal girdileriyle toplumu sürekli etkileyen bir yapıya sahiptir. Toplumsal yaşamda modernleşmeye paralel olarak ulaşım hareketliliği artarken, yük ve yolcu taşımacılığında toplumun ekonomik-sosyal yapısı, üretim biçimi ve ekonomik çıkarlar bu yapıyı oluşturmakta ve etkilemektedir” diyen Düşünceli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ulaşımın amacı, insanlar ve eşyayı en kısa sürede daha ucuz ve emniyetli bir şekilde taşımaktır. Devletin temel görevi ise; ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yarattığı ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ulaşım kapasitesini yaratan, ülke ve toplum çıkarlarına uygun ulaşım sistemlerini kurmak ve koordine etmektir. Ulaştırma sistemleri ve hizmetleri, modern ekonomilerin ve toplumsal gelişmenin temel öğesidir.

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği sorunlar hiç kuşkusuz ulaşım sektörüne de yansımaktadır. Kentimizin nüfus ve alan olarak büyümesine paralel olarak kent içi ulaşım talebi de hızlı bir şekilde artış göstermiş, ancak pek çok kentimizde olduğu gibi Bursa’da da artan talebe cevap verecek düzeyde ulaşım altyapısı tesis edilememiştir. Buna bir de özel araç sahipliğinin artması eklenmiş, sonucunda da otomobile dayalı bir ulaşım yapısı ortaya çıkmıştır. Sonuçta da yüksek altyapı gideri, trafik sıkışıklığı, aşırı yakıt tüketimi, gürültü ve hava kirliliği, sosyal ayrışma ve kentsel alanların verimsiz kullanımı gibi sorunlar baş göstermiştir. Bu sorunların varlığı ve giderek artma eğilimi göstermesi TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak bu sempozyumun düzenleme gerekçesi olmuştur.”

Sempozyumda İki oturum ve ardından panel – forum gerçekleştirildi. Sempozyumda Bursa’da yaşayan herkesin sorunu haline gelen ulaşım bilimsel açıdan ortaya koyularak kent yöneticilerine çözüm önerilerinde bulunuldu. Sempozyumda, kentlerde var olan sorunların çalışması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için toplumun büyük bir bölümünü dışlayan, halkın denetim ve katılımına kapalı bir yerel yönetim biçiminin terk edilmesi, kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesi gerektiği vurguladı.

TMMOB EMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çınar’ın yönettiği ilk oturumda “Ulaşım Planı ve Trafik” konusu ele alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Selahattin Dinç, “Bursa Ulaşım Master Planı”nı; TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sevilay Çetinkaya, “Bursa Ulaşım Planlaması”nı; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl “Bursa Ulaşım Planlaması”nı; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Önder Dülger, “Trafiği”; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu Başkanı Selçuk Yıldırım, “Trafik” konusu katılımcılara anlattı.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli’nin yönettiği ikinci oturumda “Toplu Taşıma ve Raylı Sistem” ele alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Taha Aydın’ın, TMMOB EMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çınar’ın, TMMOB İMO Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu Üyesi Cengiz Duman’ın, “Bursa’da Raylı Sistemler”i anlattıkları sempozyumda TMMOB MMO Bursa Şubesi Müdürü C. Serdar Sönmez ise MMO Bursa Ulaşım Raporu’nu katılımcılarla paylaştı.

Oturum başkanlığını TMMOB MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart’ın yaptığı Panel – Forum bölümünde, Bursa Kent İçi Ulaşım konusunda çözüm önerileri değerlendirildi.İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.