Tarihte Bugün : 7 Kasım 1941 Diyarbakır ve Elazığ istasyonlarından…Tarihte Bugün
7 Kasım 1918 Demiryolları boyunca görevli askeri komiserliklerden bölge depolarındaki odun ve kömür durumunun her gün düzenli olarak bildirilmesi istendi.
7 Kasım 1941 Diyarbakır ve Elazığ istasyonlarından Irak ve İran sınırlarına kadar yapılan demiryolu için ihale yapıldı.