Ankara- İstanbul YHT Güzergahı Belli Kriterlere Göre SeçilmeliDüzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Murat Arslan, yüksek hızlı tren güzergahını, alternatif hatlar içerisinden belli kriterlere göre seçilebilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yaptığı karar analizi çalışmaları ile ilgili görüşlerini dile getiren Dr. Arslan, “günümüzde insanlar arasında seyahat süresinin en az olması, konfor ve güven gibi isteklerin karşılanması için yüksek hızlı tren (YHT) sistemleri geliştirilmiştir. Ülkemizde de bu gibi ihtiyaçların karşılanması adına yeni köprüler, havalimanları ve tüp geçitler inşa edilmektedir. Bu geleceğe dönük projeler arasında YHT hatları da vardır. Bu çerçevede T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Sakarya-İstanbul YHT hattının Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli bir hamle olduğu açıktır. Ancak yetkililerin daha geniş perspektiften bakıldığında özellikle toplumsal fayda açısından farklı güzergâhların olduğunu göz ardı ettiği açıktır.” şeklinde konuştu.

Bu önemli hamlenin toplumsal ve ekonomik faydaları açısından toplumun tüm kesimlerini ikna etmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hakan Murat Arslan, bu nedenle çalışmada bakanlığın projelendirdiği hattın dışında üç farklı güzergâh daha önerildiğini ifade etti. Bu alternatif güzergâhlar; tarih, alt yapı ve iktisadi yönleri ile dokuz kritere göre farklı karar analizi yöntemi ile değerlendirildiğinin altını çizen öğretim üyemiz, çalışmanın her aşamasında özellikle Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın YHT ile ilgili yaptığı çalışmalardan yararlandığını söyledi. Ayrıca öğretim üyemiz, bu çalışma çok kriter içerdiğinden, sayısal yöntemler temelli çok kriterli karar analizi yöntemlerinin kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul Güzergâhı Birinci Sırada
Yaptığı analizlerde yetkililer ve Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın çalışmalarını baz alındığını ifade eden Dr. Arslan’ın yaptığı sayısal yöntemler temelli bilimsel çalışmada alternatif YHT güzergahların dokuz kriter ve dört alternatif güzergah tespit ettiğini paylaştı. Bu kriterleri; “Güzergâhın Fay Hattı Üzerinde Olma Durumu, İstanbul-Ankara Otoyoluna Paralellik ve Kaç Bin Üniversite Öğrencisinin Faydalanabileceği gibi kriterlerdir. Belirlenen alternatif güzergâhlar ise; A1: Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul, A2: Ankara-Beypazarı-Kıbrıscık-Bolu-Düzce- Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul, A3: Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Sakarya-İstanbul ve A4: Ankara-Polatlı-Eskişehir-Bilecik-Sakarya-İzmit-İstanbul (Hâlihazırda Çalışan Hat) olmak üzere dörttür.” Şeklinde açıklayan Arslan, Bahsedilen alternatif güzergâhlar dokuz farklı kritere göre çok kriterli karar analizi metotlarından Analitik Hiyerarşi Süreci, Gri İlişkisel Analiz ve Smart yöntemleri ile ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti.

Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre; A1: Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergâhının birinci sırada çıktığını ifade eden Dr. Arslan, “Bakanlık tarafından planlanan A3: Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Sakarya-İstanbul YHT hattının yetkililer tarafından tekrar gözden geçirilmesini ve projenin; tarihi, sosyolojik, ekonomik ve toplumsal faydaları açısından çok yönlü olarak defalarca gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
İstanbul-İzmit-Sakarya-Düzce-Bolu-Ankara Demiryolu Hattının Projelendirilip Çalışmalara Başlanması Gerekir
Belirtilen yönler açısından, yetkililerin planlananın dışındaki alternatifleri de değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Hakan Murat Arslan; “Tarihi belge ve olaylardan ders alınmalıdır, defalarca gündeme gelen İstanbul-İzmit-Sakarya-Düzce-Bolu-Ankara demiryolu hattının projelendirilip çalışmalara başlanması gereklidir. Bu bahsedilen güzergâh, Sultan Abdülaziz ve Abdülhamit Han gibi güzide padişahların onaylanmış projeleri olduğundan geçmişimize sahip çıkılması adına yine tercih edilmesi gereklidir. Ayrıca İstanbul-İzmit-Sakarya-Düzce-Bolu-Ankara hattı daha fazla nüfusa ve öğrenciye hizmet edeceğinden; bu iller üzerinde olan üniversiteler daha tercih edilir hale gelecek ve bilimsel manada çok güzel gelişmeler kaydedilecektir.” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilecek olan bu projeyle birlikte İstanbul’un aşırı yoğun olan nüfusunun doğuya doğru yayılması sağlanacağını ifade eden öğretim üyemiz, bu yayılmayla birlikte projeden daha fazla kişi yararlanacağı için projenin kendi masraflarını telafi etme süresinin daha kısa olacağını dile getirdi. Belirlenen güzergahlar fay hattı üzerinde olması açısından yine A1:İstanbul-İzmit-Sakarya-Düzce-Bolu-Ankara güzergâhı diğer alternatiflere göre özellikle de planlanan güzergâha göre çok daha az riskli olduğunun altını çizen Hakan Murat Arslan, A1: İstanbul-İzmit-Sakarya-Düzce-Bolu-Ankara güzergâhı İstanbul-Ankara otoyoluna paralelliği bakımından; Herhangi bir kaza veya arıza durumunda can kaybının az olması ve tamirat süresinin kısalığı açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Otoyola paralellik YHT güzergâhının yapımını aşırı kolaylaştıracağını sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Hakan Murat Arslan, “Çünkü malzemenin nakli çok daha hızlı olacaktır. Doğal tabiat dengesi daha fazla bozulmadan YHT projesi sonuçlanır; hâlihazırdaki otoyol için zaten belli bir hat üzerinde tabiat müsait duruma getirilmiş durumdadır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Reklamlar