Strukton Rail, InnoTrans 2018’de TanıtılacakStrukton Rail, InnoTrans 2018’de altyapıda meydana gelen olası kusurların otomatik video tanıma teknolojisi ile önceden tespit ederek bakım birimlerine ileten teknolojisini tanıtacak.

Strukton InnoTrans’da tanıtılacak Strukton Rail InnoTrans 2018’de altyapıda meydana gelen olası kusurların otomatik video tanıma teknolojisi ile önceden tespit ederek bakım birimlerine ileten teknolojisini tanıtacak.

Bu Siemens’ Railigent veri analizi teknolojisi ile Strukton video izleme ve takip sistemi birleştirilerek geliştirilen sistem bakım maliyetlerini azaltmanın yanında sistem güvenliğini de arttırmaya yönelik olarak tasarlandı.