Tren Makinisti Ulusal Yeterliliği Muafiyeti Yayınlandı

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’de çalışan binlerce makinisti ilgilendiren o karar yayınlandı.


Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun resmi internet sitesinde 21 Haziran 2018 tarihinde, TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’de çalışan binlerce makinisti ilgilendiren Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğunu kaldıran o karar yayınlandı.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca verilen Diplomalar ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenen Ustalık Belgelerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen Ulusal Yeterliliklere uygunluğuna ilişkin tablo yayınlandı.

Buna göre 11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4) ile ilgili olarak;

“29.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliği Geçici Madde 1 kapsamında; Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak çalışanlardan 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanlardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmamaktadır.

25.09.2018 tarihi sonrasında istihdam edilecekler için, 29.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliği ve 23.10.2007 tarihli ve 2007/59/AY sayılı Topluluktaki demiryolu sisteminde lokomotifleri ve trenleri çalıştıran tren sürücülerinin sertifikasyonu hakkında, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında, yalnızca MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4) Muafiyet Bilgisi için tıklayınız !


sohbet

2 Comments

  1. muafiyet konusununda çalışmalarından dolayı ulaştırma memur sen e teşekkürlerimi sunuyorum onların sayesinde büyük bir yanlıştan dönüldü

  2. muafiyet konusununda çalışmalarından dolayı ulaştırma memur sen e teşekkürlerimi sunuyorum onların sayesinde büyük bir yanlıştan dönüldü

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar