TCDD Taşeron İşçilerine Kadro Yazısı Gönderildi

TCDD taşeron işçileri için kadro açıklaması geldi. Yayımlanan yazıda kadro verilecek TCDD taşeron personeli için bilgilerin istendiği belirtildi. KİT taşerona kadro konusunda bu gelişme önemli olabilir.


KİT taşeron işçilerine kadro verilmesi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir birim tarafından, yerel birimlere kadro yazısı gönderildi. Yazıda TCDD taşerona kadro konusunda bazı şartları taşıyan işçilerin bilgileri ve bazı belgeleri istendi. TCDD taşeron işçileri için bu bir umut oldu.

My Memur haber sitesinin ulaştığı resmi yazıyı TCDD 7 Bölge Demiryolu Bakım Servisi Müdürlüğü gönderdi. Dağıtım yerlerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

İlgi yazıda Müdürlüğümü/sorumluluğunda yürütülen hizmet alımlarında çalışan alt işveren işçilerinin kadro çalışmalarına esas olmak üzere bazı bilgiler istenilmektedir.

Bu kapsamda Müdürlüğünüz mıntıkasında hizmet alımı kapsamında TCDD 7. bölge müdürlüğü mıntıkasında 12 adet bekçili bariyerli hemzemin geçitinin bekçilik hizmetlerinin 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında ayda 48 adet personel ile 1 yıl süreyle yürütülmesi işinde çalışan hemzemin geçit görevlilerinin.

Nüfus cüzdanı fotokopisi, Diploma fotokopisi, Varsa Mesleki Yeterlilik Belgesi 3308 sayılı Kanun kapsamında ustalık belgesi veya kalfalık belgesi fotokopisinin, iletişi bilgileri, E-Devlet adresinden alınmış SGK hizmet dökümünün, T C Kimlik numarasının yazılı olduğu adlı sicil kaydının, askerlik hizmetini yapanların askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gösterir terhis belgesinin, ikametgah bilgileri;

Her bir çalışan için ayrı ayrı dosyalanmış şekilde Müdürlüğümüze gerekmektedir. Söz konusu belgelerin eksiksiz olarak 19 07 2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi, herhangi bu aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Kaynak : www.mymemur.com.tr


İlk yorum yapan olun

Yorumlar