Samsun Kalın Hattı 105+300’de Yaya Üst Geçidi Yapım İşi İhale SonucuTCDD 4 Bölge Müdürlüğü Samsun Kalın Hattı 105+300’de Yaya Üst Geçidi Yapım İşi

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 4 Bölge Müdürlüğünün (TCDD) 2018/644459 KİK numaralı yaklaşık maliyeti 713.235,32 TL olan TCDD 4 Bölge Müdürlüğü Samsun Kalın Hattı 105+300’de Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi ihalesine 7 firma teklif vermiş ve kesinleşmeyen sonuca göre ihaleyi verediği 789.579,34 TL teklifle HEMKA İNŞAAT firması kazanmıştır.

İhale, 20 metre net açıklıklı yaya üst geçit yapımı işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.