Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

balikesir universitesi akademik personel alimi yapacak
balikesir universitesi akademik personel alimi yapacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünün akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve EsasIar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Ögretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL SARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten enaz70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabut edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaytarda tezliltezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak şartl alanır. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre iIe ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin l 00’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim KuruIu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

İlan Yayım Tarihi: 09.12.2019
Başvuru Başlangıç Tarihi: 09.12.2019
Son Başvuru Tarihi: 23.12.2019
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi: 25.12.2019
Giriş Sınavı Tarihi 27.12.2019
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama: 30.1.20|9
Sonuçların İlan edileceği İntemet Sitesi: personel.balikesir.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

l- Başvuru Formu 2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3- Yabancı DiI Sonuç Belgesi
4- Özgeçmiş
5- Mezuniyet Belgesi yada Diploma ömeği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 6- Lisans Transkripti
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf(l adet)
l0- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli
l l- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar