TÜLOMSAŞ Üretiyor Dünya İzliyor

tulomsas uretiyor dunya izliyor
tulomsas uretiyor dunya izliyor

İlk buharlı lokomotifi, ilk Türk otomobili devrim’i ve ilk dizel lokomotifi başarı ile üreten TÜLOMSAŞ, her türlü Demiryolu çeken ve çekilen araçlarda milli ve yerli çözümlerle kendi markalarını oluşturarak ülkede ithal bağımlılığına son vermeye çalışmakta olan, tüm yöneticileriyle 2023’e kadar Raylı Sistemler sektöründe milli tasarıma sahip ürünleri geliştirerek üreten ve tüm dünyaya satan bir kuruluş olma vizyonu ile hız kesmeden yoluna devam eden bir kuruluş.

2015 YILINDA TARİHİ REKOR

“TÜLOMSAŞ, 2015 yılında 55 lokomotif üreterek, tarihinin en yüksek lokomotif üretim performansına ulaştı”- “Çeşitli tipte 250 vagon, 4 dizel jeneratör seti, 100 cer motoru üretimi, TCDD filosundaki 66 lokomotifin bakım, onarım ve revizyonuyla 287 cer motorunun onarımı yapıldı.”

2003’te 65 milyon lira olan şirketin cirosunun ise 2015’te 399 milyon lira olarak, son 12 yılda şirketin satış cirosu bazında 6 kat büyüme elde edildi.

TÜLOMSAŞ tesislerindeki imalatların ülkemize ekonomik katkısı ise toplam 346 milyon lira oldu.

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YARIŞMASINDA DA BİRİNCİLİK TÜLOMSAŞ’IN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 10 uncusu düzenlenen ve 11-12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Forum ve Fuar etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında TÜLOMSAŞ birincilik ödülüne layık görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ nın Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde, bakanlığın veri tabanı ‘Enerji Verimliliği Portalı’na kayıtlı olan ve enerji tüketim bilgilerini her yıl düzenli olarak gönderen, yaklaşık 20 işletmenin değerlendirildiği kategoride, TÜLOMSAŞ’ ın enerji yoğunluğunu en çok azaltan işletme olduğu bildirildi. Bu kapsamda, TÜLOMSAŞ enerji yoğunluğunu 2010-2014 yılları arasında Referans Enerji yoğunluğuna (REY) göre son üç yılda (2015-2017) ortalama yüzde 44,4 oranında azaltarak “Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı” alt sektörü içerisinde birincilik ödülü aldı.

KAMUDA İLK AR- GE MERKEZİ

Kurumun Genel Müdürü Hayri AVCI’nın görevde olduğu dönemden bu yana kamuya yeni heyecanlar getirdiği kesin; nedenini ise bir kamu kurumunda yapılmasına cesaret edilemeyen bir şey; AR-GE Merkezi…

AR-GE Merkezi kurulmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalar tamamlamış olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nca yapılan denetimler sonucunda Ar-Ge Merkezi 2017 tarihinde onaylanmış ve kamuda 1. olarak başarıya imza atmıştır.

Ar-Ge Merkezinin sağlayacağı kazanımlar; TÜLOMSAŞ, üretimdeki gücünü Ar-Ge ile bütünleştirerek gelişmesini sürdürülebilir kılan ve bilgiyi üreten ve ticarileştirme kabiliyetine sahip global bir sektör oyuncusu olarak kendi markasını oluşturma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurulan Ar-Ge Merkezi, TÜLOMSAŞ’ ın uluslararası düzeyde rekabetini güçlendireceği gibi aynı zamanda teknolojik bilgi üretilmesi ile üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını da sağlayacak, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesinin yanında, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileşmesi gibi konularda da avantaj sağlayacaktır.

TÜLOMSAŞ VE DİGİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

TÜLOMSAŞ ile Lokomotifler digitalleşiyor…

TÜLOMSAŞ Digital Dünya da yerini alacak…

2017 yılı Mart ayında kurum kültürü, bilgi altyapısı ve farkındalık oluşması amacıyla tüm birimlerden bir personelin katılımıyla oluşan ve o tarihlerde henüz hiçbir kamu kurumunda rastlanmayan Dijital Dönüşüm Ofisi TÜLOMSAŞ’ ta kurulmuştur.

Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde TÜLOMSAŞ misyon ve vizyonuna destek olacak strateji ve yol haritası çalışmaları yapılmıştır. Kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan üç proje ortaya konmuştur. Belirlenen projeler kapsamında mevcut durum etüdü, TÜLOMSAŞ dijitalleşme durumu ve ihtiyaç analizleri yapılmıştır. Bu konularda ve Sanayii 4,0 güncel teknolojiler konusunda çeşitli eğitimler verilmiştir. Bu projelerle ilgili somut yol haritaları çıkartılmıştır.

Bu ofiste haftalık toplantılar yapılarak, Dünya ve Türkiye genelinde bu kavram çerçevesindeki gelişmeler farklı yönleriyle takip edilip tartışılmıştır. Bu konuda farklı sektörlerdeki aktörler tarafından düzenlenen seminer ve çalıştaylara katılım sağlanarak çalışma grubunun daha vizyoner bakış açısına sahip olunmuştur.

Belirlenen bir strateji çerçevesinde somut projeler ile çalışmalara devam etmek ve bu konuda yol haritası oluşturmak için 2018 yılı Şubat ayında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ( ESOGÜ ) ile işbirliği yapılmıştır.

Projeler kapsamında sektörde faaliyet gösteren uluslararası firmaların yanı sıra Dijital dönüşüm sürecinde milli ve yerli çözüm anlamında katkı sağlayacak firmalar ile paydaş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

HİBRİT TEKNOLOJİSİNE SAHİP İLK MİLLİ LOKOMOTİF

TCDD Taşımacılık A.Ş. TÜLOMSAŞ ve Aselsan işbirliği ile Dizel Elektrik lokomotif platformu kullanılarak yerli imkanlar ile Hibrit Manevra Lokomotifine dönüştürülmüş ve bir adet prototip imalatı TÜLOMSAŞ tesislerinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile ülkemiz ilk kez, milli olarak bir Hibrit Manevra Lokomotifinin tasarım ve üretimi gerçekleştiren dünyada bu teknolojiye sahip 4. ülke olmuştur. Aynı zamanda TCDD Taşımacılık A.Ş verimli ve çevre dostu Hibrit Manevra Lokomotiflerini kullanacak dünyadaki ilk tren işletmecilerinden birisi olacak.

Hibrit teknolojisiyle %40 yakıt tasarrufu sağlayacak olan Lokomotif, güçlü hatlara sahip modern dış stil tasarımı ve ergonomik konsol tasarımı ve geniş görüş açısına sahiptir. Söz konusu Lokomotif aynı zamanda bir çevre dostu olarak kabul edilmektedir.

E1000 YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) ortaklığı ile tamamı yerli teknoloji ile geliştirilen “E1000 Yerli Elektrikli Lokomotif”

TCDD, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ortaklığı ile yürütülen projede 18 bilim insanı görev aldı. TÜBİTAK’ın desteklediği ve 18 bilim insanının görev aldığı milli proje 4 yıllık yoğun çalışmanın ardından tamamlandı. Milli elektrikli lokomotif E1000 ile Türkiye; dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve raylı araç sektöründe katma değeri en yüksek bileşenlerden oluşan cer konverteri, cer kontrol ünitesi, tren kontrol ve yönetim sisteminin hem tasarımcısı hem de üreticisi konumuna ulaştı. Modern sürüş ve 1 megavatlık cer sistemiyle ön plana çıkan E1000’in tüm laboratuvar, yazılım ve alt yapı çalışmaları, fabrika ve yol testleri, prototip üretimi yüzde yüz yerli olarak gerçekleştirildi. Projede Türkiye’nin sahip olduğu teknolojiler; hafif raylı taşıtlardan, hızlı trenlere kadar birçok raylı taşıta uyarlanabilecek.

TÜLOMSAŞ’IN GELECEĞE DAMGA VURACAK ÇALIŞMALARI

Lokomotif sektörü Ar-Ge Merkezi çalışmaları: Yerli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Sistemine sahip ilk Milli Elektrikli Lokomotif (E1000) Üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile ülkemiz lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip ülkelerden biri haline gelmiş ve demiryolu tarihinde bir milat olarak kabul edilmektedir. E1000 projesinde elde edilen kazanımlar ile;

• Hibrit teknolojisine sahip ilk lokomotifin tasarım süreci ve ilk prototip imalatı gerçekleştirilmiştir. Lokomotif sektöründe Hibrit teknolojisine sahip 4. Ülke konumundayız.

• Milli Dizel Elektrikli Manevra Lokomotifi (DE10000, DE6000) Tasarım ve Üretimi gerçekleştirilmiştir.

• TSI Sertifikasına sahip ilk Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi (E5000) Tasarım ve Üretim süreci devam etmektedir.

• TÜLOMSAŞ tarafından TLMS(TÜLOMSAŞ Lokomotif İzleme Sistemi) geliştirilmiş, yeni üretilen lokomotiflerde kullanılmaya başlanmıştır.

“TÜLOMSAŞ DAHA BÜYÜK PROJELERİ BAŞARABİLECEK POTANSİYELE SAHİP”

Projeleriyle gündemden düşmeyen, TÜLOMSAŞ’ın önemli bir kamu kuruluşu olduğunu dile getiren UDEM Hak Sen Genel Başkanı Abdullah PEKER Eskişehir de TÜLOMSAŞ Milli bir değerdir. Daha büyük işleri yapacak potansiyele sahip TÜLOMSAŞ’ın her konuda desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu yüzden önümüzdeki yolları iyi bilmek gerekli, ya tüketeceğiz ya da üreteceğiz diyen Abdullah PEKER hepimizin ortak çabası ve hedefi ülkemizin refah düzeyini arttırmaktır. Başarılı işler her zaman destek görmelidir. Kim yapmış bırakılarak takdir edilmelidir. Tarihsel süreç içerisinde verilen tüm görevleri başarı ile tamamlamış ve başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek yoluna devam etmiş bir kurumun Yerli ve Milli Yüksek Hızlı Treni de yapmasında hiçbir sakınca ve kaygıya yer olmamalıdır dedi.

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar