Kanal İstanbul Davasında Bilirkişi Tayin Edilen Üniversitede İlgili Uzman Yok!

kanal istanbul davasinda bilirkisi tayin edilen universitede ilgili uzman yok
kanal istanbul davasinda bilirkisi tayin edilen universitede ilgili uzman yok

On yıllık Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kanal İstanbul için bilirkişi heyetine seçildi. Ancak mahkemenin uzman öğretim üyelerinin görüşü istediği bölümlerin pek çoğu üniversitede bulunmuyor.


İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi‘nin Kanal İstanbul‘a karşı ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açtığı davada, bilirkişi heyetine on yıllık Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) seçildi.

Ancak, Sözcü’den Erdoğan Süzer‘in haberine göre, İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nin seçtiği üniversitede istenen uzmanlar olmadığı gibi, teknik fakültelerin büyük bölümü de kurulu değil.

Heyet proje üzerinde keşfe katılıp rapor hazırlayacak. Rapor için Kanal İstanbul’un inşasının çevre üzerinde yapacağı etki, trafik yoğunluğu, araç tozu ve emisyon yoğunluğu, gürültü, tarımsal arazi kayıpları, Marmara Denizi‘nde oluşturulacak dört adanın olası etkileri, çayır ve meraların kaybı, askeri alanlar ve hava limanlarıyla kesişme, tehlikeli atıklar, içme suyuna, yer altı ve yer üstü sularına etkileri, bölgedeki göller ve canlılara etkiler, doğal SİT alanları, projenin deprem riskine olumsuz etkisinin olup olmadığı gibi konular incelenecek.

 

Mahkemenin talep ettiği uzmanlıklar fakültede yok

Mahkeme’nin ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, uyuşmazlığın çözümü ve iddiaların açıklığa kavuşturulması sağlama üzere uzman bilirkişi görüşüne ihtiyaç olduğu belirtilerek FSMVÜ Rektörlüğü‘nden talep edilen bölüm uzmanları da tek tek sıralandı.

Buna göre üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü’nden ekoloji ve mikrobiyoloji, su, atık su ve atık, hava kirliliği bölümlerinde çalışmaları olan öğretim üyelerinin belirlenmesi, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Geometrik Mühendisliği, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden de yine belirlenen teknik konularda öğretim üyelerinin tespiti talep edildi.

Ancak FSMVÜ’nün resmi internet sitesine göre, mahkemenin uzman öğretim üyesi istediği bölümlerden sadece Mimarlık ve İnşaat mühendislikleri bölümleri yer alıyor. Buna karşılık diğer Çevre, Jeoloji, Jeofizik, Geometrik, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri FSMVÜ’de bulunmuyor.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar