ÖTV Matrahı Nedir? Otomobil Alımında ÖTV Oranı ve Matrahı Değişti

ÖTV Matrahı Nedir? Otomobil Alımında ÖTV Oranı ve Matrahı Değişti
ÖTV Matrahı Nedir? Otomobil Alımında ÖTV Oranı ve Matrahı Değişti

Cumhurbaşkanı kararı ile bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15 bin TL gibi küçük bir oranda arttırılırken, yüzde 60 dilimi ise yüzde 80’e yükseldi. Orta ve üst grup ÖTV dilimlerine ise yüksek zam yapıldı. Peki ÖTV matrahı nedir? Matrah nasıl hesaplanır?


ÖTV değişikliği ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlanarak duyuruldu. Yeni düzenlemeye göre;

 • 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,
 • 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,
 • 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.
 • 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,
 • 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,
 • 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.

ÖTV Matrahı Nedir?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.

Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

 • Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur.
 • Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV’de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

Matrah Belirleme Usülleri

 • Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.
 • Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.
 • Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.
 • İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.


sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar