Kamu Denetçiliği Kurumu 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla… ” görevlendirilmiştir.


Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Kurumun bilgi işlem altyapısı yakın zamanda fiziksel ve yazılım olarak önemli iyileştirmeler geçirmiştir. Kurum bünyesinde tamamen yerli ve milli Şikayet Yönetim Sistemi (ŞYS) yazılımı tamamlanmış ve bu yıl içinde alınan 100.000 yakın şikayet başvurusu bu yazılım sayesinde hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca halen mobil uygulamalar olmak üzere vatandaşa hizmeti artıracak bir çok çalışma yürütülmektedir. Bu doğrultuda Kurumumuzun yukarıda belirtilen misyon ve vizyonuna hizmet edecek, ortak bir gaye etrafında kenetlenerek, Kurumumuzu daha ileriye götürecek projeleri gerçekleştirecek, takım çalışmasına yatkın çalışma arkadaşları arıyoruz.

Bu Çerçevede Kurumumuzda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmişi) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır)ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır)yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından, Kurumumuzca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZsohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar