Tapu ve Kadastro 5 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

tapu ve kadastro uzman yardimcisi alimi yapacak
tapu ve kadastro uzman yardimcisi alimi yapacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere yarışma sınavı ile aşağıda yazılı bölüm mezunları arasından 5 adet Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı alınacaktır.


BAŞVURU TARİHİ ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular 27.11.2020 – 04.12.2020 tarihleri arasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başvuru Sistemi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, bizzat elden evrak teslimi, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru esnasında aday tarafından;

1) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarece kabul edildiğini gösterir belgenin,

2) KPSS sonuç belgesinin,

3) Yazılı özgeçmişinin,

4) Vesikalık fotoğrafının,

Taranarak, sisteme yüklenmesi sağlanacaktır.

Ayrıca adaylardan;

1) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

2) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

3) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

Başvuru esnasında elektronik ortamda alınacaktır.

Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurum tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 SINAVIN ŞEKLİ TARİHİ VE YERİ

1) Yarışma sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde Ankara ilinde yapılacaktır.

2) Başvurusu kabul edilen adaylardan her bölüm için ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların KPSS (A) P1 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre bilgisayar mühendisliği bölümünden ilk 8 aday, yazılım mühendisliği bölümünden ilk 12 aday olmak üzere toplam 20 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda sınava alınacaktır.

3) Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav tarihi ve sınav yeri Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (http://www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ


sohbet

Feza.Net

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar