B70 Beton Travers Satın Alınacaktır

Beton Travers
Beton Travers

B70 Beton Travers Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Seyhan/Adana
b) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Uğur Mumcu Meydanı Gar İstasyon
Karşısı Seyhan/Adana
c) Telefon numarası : 0322 4575354/4249
d) Faks numarası : 0322 4531195
e) Elektronik posta adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Ahmet SABANCI(Dem. Bakım Ser.Müd., Volkan YILMAZ (Mühendis)
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : B70 Beton Travers alımı (Bağlantı Malzemesi Dahil)
b) KİK kayıt no : 2021/325712
c) Miktarı ve türü : 25.000 Adet
d) Teslim edileceği yer : Teknik Şartnameye Göre
e) Diğer bilgiler :
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1
Seyhan/adana
c) İhale tarihi : 13/07/2021
d) İhale saati : 10:00 de
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1 Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Seyhan/Adana

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin

sohbet

    İlk yorum yapan olun

    Yorumlar