Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

mimar sinan guzel sanatlar universitesi surekli isci alimi yapacak
mimar sinan guzel sanatlar universitesi surekli isci alimi yapacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Çalıştırılacağı Hizmet Türü Alınacak Personel Sayısı Cinsiyet Özel Şartlar
Güvenlik Görevlisi 18 Farketmez 1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.
2- 40 yaşını doldurmamış olmak.
3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak.
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
5- Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için
en az 160cm boyunda olmak.
Temizlik Görevlisi 11 Farketmez 1- En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak.
2- 40 yaşını doldurmamış olmak.
3- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
Bakım-Onarım Hizmetleri (Marangozluk İşleri) 1 Erkek 1-En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.
2- 40 yaşını doldurmamış olmak.
3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek.
TOPLAM 30

Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya http://www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
A- GENEL SARTLAR:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
B- AÇIKLAMALAR
1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
2. Askerlik ile ilişiği olmamak,
3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.er aday,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Armin

sohbet

    İlk yorum yapan olun

    Yorumlar