Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığı 58 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Turkiye Yazma Eseler Kurumu Baskanligi Sozlesmeli Personel Alimi Yapacak
Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığı 58 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığı, bünyesinde 34 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek personeli ve 24 Restoratör olarak istihdam etmek üzere toplam 58 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Kamuilan’da, Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada: ”Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 14 Destek Personeli olmak üzere toplam 34 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” denildi.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek personeli alımı ilanı için TIKLAYINIZ

Restoratör alımı ilanı için TIKLAYINIZ

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak , 5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- KPSS (B) grubu puan sıralaması ile alınacak 4/b sözleşmeli personel dağılımı ile aranacak şartlar

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Başvurular elektronik ortamda 12/12/2022-/26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Adaylar öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup , nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Günceleme: 08/12/2022 14:15

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar