Çevre Bakanlığı, Afet Bölgelerinde Çalıştırılmak Üzere 500 Personel Alımı Yapacak

Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi Destek Personeli Alimi Yapacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” çerçevesinde mülakat sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlar dahilinde toplam (500) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvurular 22.03.2023 Çarşamba gününden başlayıp 27.03.2023 Pazartesi günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar bu başvurularını Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Kariyer Kapısı üzerinden “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumlardan güncellemeleri gerekmektedir.

4. Mülakata çağırılacak adayların listesi, mülakat tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın (csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

6. Adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin ise sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin mülakatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

8. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Günceleme: 23/03/2023 11:31

Benzer Reklamlar