Sahil Güvenlik Komutanlığı 210 Askeri Personel Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Askeri Personel Alımı Yapacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 210 Askeri Personel Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 210 uzman erbaş istihdamı sağlanacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

BAŞVURU YÖNTEMİ

a. Başvurular, 09-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında sadece turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden

e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara http://www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 09 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00’te başlayıp, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00’te sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, http://www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

c. Askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre başvuru yapan adaylar ile sisteme ilave belge yüklemesi gereken adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;

(1) Askerlik görevini tamamlayanlar, üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık ismi yazılı terhis belgesini, (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.)

(2) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-15, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-16),

(3) Başvuru için talep edilen ilave belge/sertifikasını, okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır.

ç. Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu husustaki hukuki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

d. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e. Alım süresince her türlü duyuru sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, http://www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

f. Adaylardan başvuru ücreti talep edilmemektedir.

Günceleme: 05/05/2023 11:06

Benzer Reklamlar