TCDD’nin çarpıcı gar plan raporuYeni gar binası imar planı yapılan son değişiklik ili şekillenmek üzere. Yapılan emsal değişikliği sonrasında yeni imar planı askıya çıktı. 17 Haziran tarihine kadar askıda kalacak. Bu kapsamda TCDD’nin yaptığı plan raporunda önemli konular dikkat çekiyor. TCDD tarafından yapılan plan raporunda öne çıkan maddeler şöyle; “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentsel ulaşım gerekçeleri ile oluşturduğu bir kurgu üzerinde görüşlerini beyan edip plan revizyonlarına giderken, TCDD işletmeden kaynaklanan ihtiyaç ve zorunluluklarını göz ardı etmeden, kent alan kullanımları ile çatışmayacak bir çözümün arayışı içindedir. Gar ve işletme sahası 2.5 km (1 milyon 200 bin metre kare) boyutlarında oldukça büyük kentsel bir alan parçasıdır. TCDD’ye ait sosyal tesisler, eğitim tesisleri, müze, spor tesisleri ve TCDD hastanesinin yanı sıra işletmeye ait idari bir kısım yapıda alan içindedir. TÜLOMSAŞ 500 bin metre karelik alanı kapsıyor.
Enveriye İstasyonu’nun 300 bin metre karelik alanı ise boş durumdadır. Yeni istasyonun düşünüldüğü yerlerden birisi burasıdır. Planlama alanı içinde yer alacak tüm plan onama faaliyet ve düzenleme çalışmasında bölge koruma kurulundan uygun görüşü alma zorunluluğu vardır.
Tescilli 32 yapı vardır. 13’ünci şube şefliği, müze, TCDD müdürlük binası, 15 adet lojman, eşya ambarı, su deposu, tekerlek tornahanesi, elektirik bakım atölyesi, elektirik makinaları fabrikası, dizel lokomotif tesviye atölyesi, c reyonu, a reyonu, su soğutma kolisi, lokomotif bakım yeri, muvazzaf mağaza kısım şefliği ( 2 bina), demiryolu araçları atölyesi, çamaşırhane, baca, sığınak, lise, açık hangar, saat kulesi, Behiç Erkin mezarlığı, istasyon, TCDD personel yatakhanesi, kurs müdürlüğü, hastane, meşe ağacı.
Plan kapsamında YHT hattının üniversite Cengiz Topel Caddesi ile Gazi Yakup Satar Caddesi arasında kalan kısmı yer altına alınarak hemzemin kesişmeler ortadan kaldırılmaktadır. Bu uygulama öneri imar planına 1/5000 ve 1/1000 ölçekle işlenmiştir. Planlama alanı içerisinde yer altı geçiş projesinin yüzeye çıktığı hat üzerinde bulunan Atatürk köprüsünün yıkılması gündemdedir. Ancak devlet demir yollarının gerçekleştireceği projeye göre köprünün altından geçen hattın kot seviyesinin normalden daha düşük olacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla köprü yüksekliği yıkılıp yeniden yapılması durumunda daha düşük de yapılabilir. Ayrıca devlet demiryollarının projesine göre istasyon girişi hızlı tren projesine olanak sağlayacak biçimde düzenleneceği için bu noktada yer üstüne çıkmak bir zorunluluk haline gelmektedir