Konya’da Lojistik Merkezi ve Yük TaşımacılığıDemiryolu taşımacılığına getirilen 500 ton limit uygulaması özel izinlerle 250 tona düşürülebilmektedir. Ama bu mal tahdidi dahi fazla olmaktadır. Bu durum firmaların yüksek maliyetli olsa da hızı ve kolaylığı nedeniyle demiryolu yerine karayolunu seçmesine neden olmaktadır. Parça yüklerin biriktirilerek uygun hatlarda toplu taşınması uygulaması ise yüklerin bekletilmesine sebebiyet vermektedir.

Günümüzün rekabet koşullarında hiçbir firma uzun ve belirsiz bir teslimat süresini kabul etmeyeceği için hızlı ve pratik olan karayolu taşımacılığına yönelmektedir. Bu durum demiryolu yük taşımacılığındaki talep azalmasındaki kısır döngüyü izah etmektedir. Konya sanayisi yükünü tüm hatlara ve özelde Mersin Limanına bekletilmeden ve limitlere boğulmadan ulaştırmak istemektedir. Bilinmesi gereken bir başka husus ise uluslararası taşımacılıkta demiryollarında herhangi bir tahdit uygulaması bulunmazken bu tahditlerin yurt içi taşımacılıkta uygulandığıdır. En basit ifade ile bir vagon yük bile olsa onun hemen Mersin’e taşınması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Konya Garının daha çok hızlı trene hizmet etmesi amacıyla Kaşınhanı yükleme ve boşaltma merkezinin alanının genişletilmesine karar verilmiş ve projeleri hazırlanmış ve ihalesine çıkılmıştır.

Horozluhan Bölgesinde mevcut işleyen yükleme boşaltma istasyonu, hazırlanan yeni proje ile Konya Lojistik Merkezi olacaktır. Proje kapsamında, mevcut alanın genişletilerek 1 milyon metrekareye çıkarılması amaçlanmaktadır. Proje TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında Türkiye’de kapasite bakımından hem demiryolu bağlantısı hem de karayolu bağlantısı olan en büyük proje olacaktır.

Reklamlar