TCDD, 6 adet çok yüksek hızlı tren seti alacakTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara-Konya Hızlı Tren Hattının Geliştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 5 yedekleriyle birlikte 6 adet çok Yüksek Hızlı Tren Seti ve 1 adet Simülatör Temini ile 7 yıl süreli bakım-onarım ve temizlik hizmeti alacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Demiryolu Modernizasyonu Projesinin finansmanı için İslam Kalkınma Bankası’ndan kredi talebinde bulunulduğu, söz konusu kredinin bir bölümünün yüzde 5 yedekleriyle birlikte 6 adet Yüksek Hızlı Tren Seti ve 1 adet Simülatör Temini ile 7 yıl süreli bakım-onarım ve temizlik hizmeti tahtında yapılacak ödemeler için kullanılması planlandı.

Söz konusu hizmeti satın almak üzere isteklilerden kapalı zarfla teklif alınacak.

İhale İslam Kalkınma Bankası Finansmanı uyarınca Malların ve İşlerin Satın Alınması ile İlgili Rehberde belirtilen uluslararası rekabete açık ihale ve son-yeterlilik işlemlerine göre yapılacak, bu rehberde belirtilen uygun niteliklere sahip ülkelerden tüm teklif sahiplerine açık olacak.

İsteklilerin bu ihalede, yeterlilik alabilmesi için, ihale dokümanında belirtilen minimum yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekecek. Söz konusu değerlendirme kriterlerinden biri, isteklilerin son 7 yıl içerisinde (2005-2011) her biri en az 180 milyon avro değerinde iki benzer sözleşmede deneyim sahibi olması, bu sözleşmelerden en az birinin başarılı ve tamamen bitirilmiş olması şartı aranacak.

Türkçe ve İngilizce olarak set halinde hazırlanmış eksiksiz ihale dosyası ilgilenen teklif sahipleri tarafından TCDD Genel Müdürlüğü’nden, yazılı başvuru yapılması ve iade edilmeyen 10 bin lira tutarındaki bedelin TCDD Ankara Merkez Veznesine nakit olarak ödenmesi üzerine ilgi duyan isteklilerce satın alınabilecek.

İhale dosyasının incelenebileceği, dosya hakkında bilgi alınabileceği, teklif zarflarının teslim edileceği ve ihale dosyasının şahsen satın alınabileceği TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde, 10 Ekim’de isteklilerin temsilcileri ve katılımcıların önünde teklifler açılacak.

Kaynak : www.zaman.com.tr

Reklamlar