Balıkesir Gökköy Lojistik Merkez İncelemesiBalıkesir Gökköy Lojistik Merkez İncelemesi :Kontrol Teşkilatı ve 3. Bölgeden katılan heyetle birlikte Balıkesir Gökköy Lojistik Merkezinde 17-18.02.2015 tarihlerinde incelemelerde bulundu.

Gökköy Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde, Bölge hinterlandında yük taşımacılığına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olup, bölgedeki demiryolu yük taşımacılığının tüm ulaştırma sistemleri içerisinde yük taşımacılığındaki payını artırarak ülke ulaştırma politikası hedeflerine ve Teşekkülümüzün 2023 yılı hedeflerine yönelik olumlu etki sağlayacak.

 

Reklamlar