Pierre Loti-Miniatürk teleferik hattı imar planı askıda

Pierre Loti-Miniatürk teleferik hattı imar planı askıda :Eyüp’ten Piyerloti tepesine Haliç üzerinden Miniatürk’e ulaşacak olan teleferik hattının plan tadilatı askıya çıkarıldı…


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyüp İlçesi, Eyüp – Piyerloti – Miniatürk Teleferik Hattı Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli 22 Temmuz 2016 tasdik tarihli plan tadilatı 18 Ocak’ta askıya çıkarıldı. İmar planı 16 Şubat 2017 tarihinde askıdan indirilecek.

Nazım İmar Planı Tadilatı’ndan Plan Notları;
1) Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak projeye göre yapılacaktır.
2) Teleferik güzergahı ve teleferik istasyon alanları koruma sınırı içinde kalan alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda ve zemin etüd çalışmalarıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.
3) Plan onama sınırı içinde kalan alandaki güzergah şematik olup, kesin güzergah uygulama projeleri ile belirlenecektir.
4) Plan onama sınırı içinde kalmak kaydı ile plan değişikliğine gerek kalmaksızın uygulama projeleri doğrultusunda güzergah değişiklikleri yapılabilir.
5) Uygulama projeleri aşamasında istenmesi halinde gerekli kurum görüşleri alınacaktır.
6) Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
7) Açıklanamayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.sohbet