TCDD Taşımacılık Müfettiş Yardımcısı Alacağını Duyurdu!

T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD) müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İlanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla başlayan başvuru işlemleri devam ediyor. T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdari Hizmetleri sınıfında 8 inci dereceden boş bulunan 9 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar başvuru işlemlerini tamamlayacaklar ve ardından 2018 Ocak’ta sınava tabi tutulacaklar.


Başvurular ne zamana kadar sürecek?

TCDD müfettiş yardımcısı alımı başvuruları 22 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine (17.30) kadar devam edecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar 6 Ocak 2018’de sınava girecekler.

Alımı değerlendirmek isteyenlerin, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara PK 06330” adresinden veya Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları doldurmaları gerekiyor. Ardından bu form ile istenilen belgeler şahsen ya da posta yoluyla belirtilen adrese teslim edilecek.

Adaylarda aranan şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4- ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSS P48 puan türünden 70 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 90 aday içerisinde bulunmak (90 ıncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5- Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak,

6- Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

7- Temsil niteliği itibariyle Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak.

Başvuru için istenen belgeler

1- Sınava girmek isteyenler;

a) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik Numarasını içeren kimlik belgesinin fotokopisi,

b) Sınav Başvuru Formu (Teftiş Kurulu Başkanlığından veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesinden temin edilen),

c) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

ç) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

d) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine denkliği kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

e) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm), ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

2-Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

ç) Adayın özgeçmişi,

d) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm).


1 Comment

  1. dışarıdan müfettiş alınmamalı.demiryolunu bilenlerden ve sınavla almalı.demiryolu başka kuramlara benzemez.demiryolunu sistemlerini, kelimelerini araçlarını işletmeyi bilmeyen müfettişlik yapamaz. müfettiş olacak kişi treni rayı işareti freni modelleri vs vs bilmeli.yoksa 15 sene beklersiniz ki öğrensin

Yorumlar