Tarihte Bugün : 1 Haziran 1958 İskenderun Arsus TCDDTarihte Bugün
1 Haziran 1927 İlk Umum Müdürlüğü’ne Milli Mücadele’de demiryollarında askeri müfettiş olan Vasfi (Tuna) Bey tayin edildi.1085 sayılı kanun ile Aydın hattı itilafnamesinin imza ve teatisi mezuniyetine dair kanun. Sarıkamış-Arpaçayı (124 km) DDY Umum Müdürlüğüne geçti. Hat 1913’te Ruslar tarafından yapılmıştı. Erzurum-Sarıkamış (232 km) DDY tarafından satın alındı.l916’da Ruslarca inşa edilmişti. Filyos-Irmak hattı yapımı Filyos’ta başladı. İnşaatı İsveç-Danimarka ortaklığı olan Nydqvist Holm Şirketi yapıyordu.
1 Haziran 1929 1482 sayılı kanun ile demiryolları ve limanlar ile su işleri için 240 milyonluk tahsisat verilmesi hakkında kanun çıktı.
1 Haziran 1931 tarih ve 1815 sayılı kanunla Mudanya-Bursa demiryolu 50.000 TL. karşılığında satın alındı.
1 Haziran 1934 Balıkesir-Eskipazar (65 km) açıldı. İnşaatı İsveç-Danimarka Grb. Yaptı. 0rtaköy-Bolkuş hattı işletmeye açıldı.
1 Haziran 1944Tavşanlı-Tunçbilek hattı (15 km) açıldı.
1 Haziran 1957 Ankara Gençlik Parkı’nda minyatür 2 tren Mehmetçik ve Efe adlarıyla çalışmaya başladı.
1 Haziran 1958 İskenderun Arsus TCDD Dinlenme Tesisi açıldı.