Irmak-Zonguldak Hattı 49 Tünel Çıkışına İstinat Duvarı Yapım İşi İhale SonucuIrmak – Zonguldak Hattı 49 Tünel Çıkışı Km 409+215 – Km 409+330 Arasına İstinat Duvarı Ve Su Tahliye Kanalı Yapım İşi İhale Sonucu

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2018/345415 KİK numaralı sınır değeri 149.064,58 TL ve yaklaşık maliyeti 204.250,78 TL olan Irmak – Zonguldak Hattı 49 Tünel Çıkışı Km 409+215 – Km 409+330 Arasına İstinat Duvarı Ve Su Tahliye Kanalı Yapım İşi ihalesine 3 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 157.599,90 TL teklifle DEMİR İNŞAAT TAAHHÜT – ALİ DEMİR firması kazanmıştır.

İhale Her Türlü İnşaatta (Kirişli ve Kutu Menfezler, Köprüler ve Betonarme Kazık Hariç, Plak ve Kompozit Menfezler Dâhil) Kuruda veya Suda her Dozda Demirli Beton (C 25/30 Hazır beton Harcı ile) yapılması ve diğer işleri kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

Reklamlar