Tarihte Bugün : 27 Temmuz 1887 Adliye Nazırı Cevdet PaşaTarihte Bugün
27 Temmuz 1887 Adliye Nazırı Cevdet Paşa başkanlığında kurulan komisyon, Osmanlı Devleti-Baron Hirsen arasındaki ihtilaf konularını incelendi. Komisyon, o kadar yanlış ve fahiş muamelelerin gaflet ve hata eseri olamayacağı, rüşvet ve yolsuzluk neticesi olduğu kanaatine vardı. Bu tarihteki tezkere ile komisyon hükümetin, şirketten takriben 4-5 milyon lira (90 milyon Frank) talep etmesi gerektiğini bildirdi.
27 Temmuz 1917 Müderric-Hediyye güzergahında 350 ray hasara uğradı. İsyanın en şiddetli saldırısı so-nunda Sehilmatra İstasyonu asilerin eline geçti ve 570 ray tahrip edildi.

 

Reklamlar