Pamukova’dan Çorlu’ya: “Kaza Gibi Sunulan Demiryolu Cinayetleri”TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 22 Temmuz 2004 tarihinde 41 kişinin ölümü, 81 kişininse yaralanmasına yol açan Pamukova yüksek hızlı tren kazasının yıldönümünde demiryolu politikalarındaki sorunlara ilişkin 20 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

“KAZA” GİBİ SUNULAN PAMUKOVA VE DİĞER DEMİRYOLU CİNAYETLERİ, KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNİN GEREKLERİNİN TERK EDİLMESİNDEN KAYNAKLANIYOR

22 Temmuz 2004 tarihinde 41 yurttaşımızın ölümü, 81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova yüksek hızlı tren (YHT) “kazası”, bu ayın 8‘inde Tekirdağ-Çorlu’daki “kaza” ile tekrar görüldüğü üzere, demiryolu politikalarındaki sorunlara ayna tutmaya devam etmektedir.

Güvenilir, dengeli, toplum yararını temel alan bütünleşik bir ulaşım sistemi ihtiyacı bugün daha fazla hissedilmektedir. Ancak ulaşım politikaları aksi yöndedir. Mevcut ulaşım sistemi her gün tanık olduğumuz üzere daha dengesiz, güvenliksiz, pahalı ve sağlıksız bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle Odamız Pamukova ve diğer demiryolu “kazaları”na yol açan nedenlere ve demiryolu politikalarına dikkat çekme gereği duymaktadır.

Toplu ölümlere de yol açan “kazaların” çoğu, bilim insanları, uzman meslektaşlarımız ve bilirkişi raporlarının da gösterdiği üzere mühendislik bilimlerinin gereklerinin yerine getirilmemesi, altyapı eksikleri, zemin etüdü çalışmalarının yapılmayışı, bakım-onarım, yenileme çalışmalarının yetersizliği, personel yapısındaki nitelik düşüşü ve sayısal azalma nedeniyle yaşanmaktadır. Bu sorunlara Odamız tarafından yayımlanan Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Raporu’nda işaret edilmiştir. Raporumuzda da tespit edildiği üzere demiryolları 1950’lerden itibaren karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle ikinci plana itilmiştir.

Demiryolu hat uzunlukları bu açıdan önemli veriler sunmaktadır. Demiryolu konvansiyonel hatlarının 4.136 km’si Cumhuriyetin ilanından önce, 3.746 km’si 1923-1950 yılları arasında yapılmıştır. 2017 yılı sonunda ise 1.213 km’si YHT olmak üzere toplam 12.608 km hat uzunluğu bulunmaktadır. Yani 68 yılda 4.726 km demiryolu yapılmıştır. 1923-1950 dönemi Türkiye’sinin olanakları ile günümüzdeki olanaklar karşılaştırıldığında bugün demiryollarına ne kadar az önem verildiği anlaşılabilmektedir. YHT ise bir gereklilik olmakla birlikte yolcu taşıma ağırlıklı ve imaj/prestij eksenli olarak uygulanmaktadır.

Önemli bir karşılaştırma da yolcu ve yük taşımacılığı üzerinden yapılabilir. Öyle ki 1950’de ülkemizde yolcu taşımalarının yüzde 42,2’si demiryolu ile, yüzde 49,9’u karayolu ile; yük taşımalarının ise yüzde 55,1’i demiryolu ile, yüzde 17,1’i karayolu ile yapılmaktaydı. Bugün yolcu ve yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ı karayolu ile yapılmaktadır. Demiryolu yolcu taşımacılığı yüzde 1’e, demiryolu yük taşımacılığı yüzde 4’e gerilemiştir.

Oysa demiryolu yapım maliyeti karayoluna göre düz arazide 8 kat, orta engebeli arazide 5 kat daha ekonomiktir. Demiryollarının enerji tüketim toplamı içindeki oranı yüzde 2 iken karayollarının enerji tüketimi yüzde 80’in üzerindedir. Bu veriler çevre kirliliği ve gürültü unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde demiryolu taşımacılığının ekonomiklik, enerji verimliliği, arazi kullanımı ve çevre sağlığı açısından taşıdığı önem açıklıkla görülmektedir.

Demiryolu işletmeciliği yatırımdan bakıma, yenilenmeye, personele, eğitime ve yeni hatların kurgulanmasına dek merkezi bir planlamayı gerektirmektedir. Ancak BOOZ, ALLEN-HAMİLTON, CANAC, EUROMED vb. kuruluşların hazırladığı raporlar ve AB uyum programları ile gündeme gelen serbestleştirme ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması politikası uyarınca 162 yıllık demiryolu kazanımları tasfiye edilmektedir.

Bu program uyarınca TCDD parçalanarak şirketleştirilmiş, kamu hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşım benimsenmiş, mühendislik hizmetleri ve kriterleri kısıtlanmış, teknik mükemmellik yaklaşımı terkedilmiş, altyapı ile bakım, sinyalizasyon, elektrifikasyon yatırımları ihmal edilmiş, bakım atölyeleri kapatılarak azaltılmış, TCDD’nin taşınmazları ve limanları satılmaya başlanmış, çalışanlar güvencesiz çalışma biçimlerine tabi kılınmış, 2000 yılında 47.212 olan demiryollarında çalışan sayısı 2017 sonunda 17.747’ye, binlerce yol ve geçit bakım görevlisinin çalışması gereken hatlarda bakım görevlisi sayısı 39’a düşmüştür.

Özetle kamusal hizmet, kamu-toplum yararı eksenli güvenli ve ucuz ulaşım hakkı, karayolları, havayolları, denizyolları ve demiryolu işletmeciliğinin ticarileştirilmesi ve demiryolu işletmeciliğinin zayıflatılması süreciyle tasfiye edilmektedir.

Oysa doğru bir demiryolu politikası, diğer faktörlerle birlikte arazi, kullanım ömrü, güvenlik, enerji verimliliği, çevre gibi temel unsurlara ve kamu işletmeciliği ile kamusal hizmet perspektifine dayanır. Bu kapsamda ulaştırmanın bütünü ve demiryollarında altyapı, araç, arazi, tesis, işletme ve taşınmazlara yönelik bütün özelleştirmeler, belediyeler ve üçüncü şahıslara devirler durdurulmalıdır.

TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına son verilmelidir.

TCDD’nin yanlış politikalarla oluşan personel açığı siyasi değil mesleki ve teknik ölçütler içinde giderilmeli, mühendislik bilimlerinin kriterlerine ve ehil kadroya önem verilmeli, hizmet dışı bırakılan bakım-tamir atölyeleri ve bütün tesisler yeniden işlevli kılınmalıdır.

TCDD, nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler ve meslek odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek içi eğitim geliştirilmelidir.

Demiryolu modlarındaki atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için mutlaka işletme iyileştirmeleri yapılmalı, ulaşım güvenliğini etkileyen bütün hatlar ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri karşılanmalıdır.

Demiryolu Haber özetleri

Çin’in mermi treni seferlere başladı Çin, saatte 350 kilometre hızla giden dünyanın en hızlı 'mermi treni'ni, bugün kullanmaya başladı. Trenler, Çin'in başkenti Pekin'den Şanghay'a giden...
Karaman YHT Garı Projelerinin hazırlanması ihalesi sonuçlandı TCDD Karaman YHT Garı Projesi Projelerin hazırlanması ihalesi sonuçlandı T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 18 Kasım...
Trabzon’a Yüksek hızlı tren değil hızlı tren gelecek Trabzon'a :Ak Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Revi, Trabzon’da ...
Sakarya Raylı Sistem Hattı Yenikent’e Gidecek Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım alanında tamamlanan, sürdürülen ve planlanan çalışmalar hakkında Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirile...
Kocaoğlu, Tramvay Pprojesi İçin TCDD’den Meydan Kiraladı Kocaoğlu, Tramvay Pprojesi İçin TCDD’den Meydan Kiraladı :İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvay projesi kapsamında TCDD’den Alsancak Garı önündeki meyd...
Pamukova Tren faciası sonucu ailesini kaybeden Muhammet’e 222 bin lira tazminat Pamukova Tren faciası sonucu ailesini kaybeden Muhammet’e 222 bin lira tazminat :Sakarya Pamukova’da 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlandırılmış tre...
2011-2023 Yıllına Kadar Nerelere Hızlı Tren Hattı Yapılacak 2011-2023 Yıllına Kadar Nerelere Hızlı Tren Hattı Yapılacak 2023 yılına kadar 29 kente hızlı tren gelecek, 1.5 gün süren Edirne-Kars yolculuğu ise 8 ...
TCDD 2019 Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Ücretlerini Açıkladı TCDD Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığının 10 Ocak 2019 tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği” gere...
Bağdat Felluce Tren Seferleri Yeniden Başladı Bağdat Felluce Tren Seferleri : Bağdat'ın batısındaki çölde, tank, otomobil, köprü ve bina enkazları arasında uzanan bir . Irak Şam İslam Devleti'nin ...
Bakan Yıldırım’dan Adıyaman’a Demiryolu Yok Açıklaması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Kısa ve orta vadede Adıyaman'a yönelik demiryolu projemiz yok. Biz gerçekleşmeyecek vaatl...
Trabzonda demiryolu ihaleyi bekliyor Trabzonda demiryolu ihaleyi bekliyor :AK PARTİ Gümüşhane Milletvekili Doç. Dr. Kemalettin Aydın Trabzon-Tirebolu- Gümüşhane-Erzincan Demiryolu Projesi...
TÜVASAŞ Genel Müdürü İbrahim Ertiryaki, komşu ülkelerle kuracakları ticari ilişkilerin önemine değin... Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürü İbrahim Ertiryaki, komşu ülkelerle kuracakları ticari ilişkilerin kendileri için önemli ve öncelikli ol...
Konya – Karaman Hat Kesimi Elektrifikasyon Projesi Düzeltici işlem çalışmaları tamamlandı... TCDD Konya - Karaman Hat Kesimi Elektrifikasyon Projesi Düzeltici işlem çalışmaları tamamlandı T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlü...
Kim Takar Ölümü Kim Takar Ölümü :Aydın’ın Germencik ilçesinde 4 aylık bir bebeğin ölümü, annesi ve ablasının ise yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazasının hemen ardınd...
TCDD baba ile 9 yaşında kızına İslama aykırı diyerek yan yana bilet vermedi TCDD baba ile 9 yaşında kızına İslama aykırı diyerek yan yana bilet vermedi :Dokuz yaşındaki kızı ve kendisine Ankara İstanbul arası hızlı tren bileti...
Kamerun Demiryolları TÜVASAŞta Kamerun Demiryolları TÜVASAŞta : Ülkemizin demiryolu alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade etmek,muhtemel işbirliği konularında görüş ...
TCDD Garlarına Engelli Araçları İçin Şarj İstasyonları Kuruldu TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın önderliğinde yürütülen engelsiz demiryolu projesi kapsamında TCDD Garlarına engelli araçları için şarj istasyonları k...
TCDD Erzurum – Palandöken Lojistik Merkezi Projesi Altyapı ve üstyapı işleri ihalesinde yeni ... T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı'nca gerçek- leştirilecek olan, “Erzurum - Palandöken Lojistik Merk...
TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Toprağa Verildi TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Toprağa Verildi :Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Yerhan Yıldırım, Malatya’da topr...
Çorlu Tren Kazasında Sorumlu ‘Ne Kadar Çok Yol, O Kadar Kar’ Mantığıdır CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Özlem Becan, Çorlu’da meydana gelen ve 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tren kazasının ardından geçtiğimiz Pazar günü ...

Hızlı Tren HaberleriBenzer Raylı Sistem Haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.