Demiryollarındaki Taşeron İşçiler Kadro Bekliyordemiryollarindaki taseron isciler kadro bekliyor
demiryollarindaki taseron isciler kadro bekliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TCDD Genel Müdürlüğü’nün bütçesinin görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında, kurumda yaşanan personel sorununu gündeme getirdi.

Taşeron işçilerin halen kadroya alınmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu olup işçi statüsünde çalışan makinistlerin de memurluk statüsüne geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

TCDD’DEKİ TAŞERONLAR NEDEN KADROYA ALINMADI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) Komisyonu toplantısında, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde halen devam eden taşeron uygulamasına dikkat çekti.

TCDD’deki yapısal değişiklikle birden çok şirket dokusunun oluştuğuna işaret eden Gürer, kuruma ait şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini belirtti. Devlet Demiryollarında yaşanan sorunların önemli bir bölümünün taşeron uygulamasından kaynaklandığını anlatan Ömer Fethi Gürer, TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın’a, “Şu anda kadroya alınan var mı? Şu anda kaç kişi taşeron olarak çalışıyor? Ayrıca yüksek hızlı tren dâhil bütün çalışanlara mutlaka kadro verilmesi gerekir çünkü yüksek hızlı tren sonuç itibarıyla yap- işlet-devret modeliyle gerçekleşse dâhil Devlet Demiryollarının yapısı. Bu anlamda, kaç çalışanınız var? Kaça düşürüldü? Şu anki durum ne? Taşeron uygulaması neden devam ediyor?” şeklinde sorular yöneltti.

ÜNİVERSİTE MEZUNU MAKİNİSTLER, MEMUR STATÜSÜNE ALINMALI

Üniversite mezunu makinistlerin kadro talepleri ve işçi statüsünden memur statüsüne geçirilmesiyle ilgili beklentilerini de gündeme getiren Gürer, daha önce bu konuda Kanun Teklifi verdiğini anımsattı.

Demiryollarında kaza sayısının azalmasına rağmen ölümlü kaza sayılarında artış gözlendiğine vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, kurumun dokusundaki değişikliğin liyakat sorununu da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

APAYDIN: TAŞERONLARIN KADRO SORUNU

TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın, toplantıda CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Apaydın, KİT’lerle ilgili yayınlanan kararname kapsamında emekli olan personelin istihdamının belli bir miktarı kadar istihdam yetkisi verildiğini hatırlatarak, “Bu istihdam yetkisi çerçevesinde de taşeronda çalışan personelimizin kadroya geçirilmesiyle ilgili bir takvim çalışmamız var, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hizmet alımı olarak taşeron dediğimiz hizmet alımlarımız da bizim, temizlik hizmeti ağırlıklı olarak, güvenlik hizmeti, yine taşıma hizmetlerimizdeki araç kiralama hizmetleri, iaşe hizmetleri gibi hizmet alımları. Yani daha çok yardımcı hizmetler dediğimiz kısımlarda taşeron hizmeti ihtiyacımız var” dedi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLERİN MEMUR OLABİLMELERİ İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

Kurumda 2 bin 800 civarında personeli görev yaptığını anlatan Apaydın, şu anda makinistlerin memur ve işçi statüsünde görev yaptığını, işçi statüsünde olanların memur statüsüne alınması için kanuni bir düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

KİT KOMİSYON TUTANAKLARINDA

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile TCDD Genel Müdür İsa Armağan arası konuşmalar KİT komisyon tutanaklarında şöyle yer aldı.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) Devlet Demiryollarında yapısal değişiklikle birden çok şirket dokusu oluşturuldu. Buralarda da çalışanlar dâhil tümünün taşeronların kadroya alınması gerekir çünkü modern kölelik demek ve emekçilerin hakkının gaspı demek. Devlet Demiryollarında yaşanan sorunların önemli bir bölümünün de ben bu taşeron uygulamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Şu anda kadroya alınan var mı? Şu anda kaç kişi taşeron olarak çalışıyor? Ayrıca yüksek hızlı tren dâhil bütün çalışanlara mutlaka kadro verilmesi gerekir çünkü yüksek hızlı tren sonuç itibarıyla yap- işlet-devret modeliyle gerçekleşse dâhil Devlet Demiryollarının yapısı. Bu anlamda, kaç çalışanınız var? Kaça düşürüldü? Şu anki durum ne? Taşeron uygulaması neden devam ediyor? Bu konuda girişimleriniz nedir, onu öğrenmek istiyorum. Ayrıca, bildiğim kadarıyla makinistlerden kadroya geçmesi gerekenler var yani üniversite mezunu oldukları hâlde onların özlük hakları da verilmiyor. Bu konuda ben kanun teklifi de hazırlamıştım. Kurum olarak bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor. Çünkü Devlet Demiryollarında geçmişe göre kaza sayıları azalsa da ölümlü kaza sayıları arttı. Bunun da ben liyakatle ilgili olduğunu düşünüyorum. Demiryollarını çok önemsiyorum ama söylenenle yapılan arasında bir farklılık olduğunu da Sayın Genel Müdür sizin şahsınızda değil ama olduğunu düşünüyorum çünkü bir kuruma ait olma hissi vardı. Ama ne kıyafetinde ne duruşunda ne çalışma alanında geçmişten gelen o Devlet Demiryolları mensubu olma duygusu giderek yok oluyor. Bunlar da taşeronun önemli sorunu olduğunu düşünüyorum. Taşeronun kaldırılması yönünde kurum olarak bakanlık nezdinde çalışmalarınız var mı?

Teşekkür ederim.

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN – Efendim, şimdi,
taşeronların kadroya alınmasıyla ilgili öncelikle cevabımızda da vermiş olduğumuz… KİT’lerle ilgili bir kararname yayınlandı. Kararnameyle ilgili özellikle şimdi -maliye hazine oldu- Hazine ve Maliye Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz devam ediyor. Tabii, burada KİT’lerin özellikle emekli olan personelimizin istihdamının belli bir miktarı kadar istihdam yetkisi veriliyor. Bu istihdam yetkisi çerçevesinde de taşeronda çalışan personelimizin kadroya geçirilmesiyle ilgili bir takvim çalışmamız var, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hizmet alımı olarak taşeron dediğimiz hizmet alımlarımız da bizim, temizlik hizmeti ağırlıklı olarak, güvenlik hizmeti, yine taşıma hizmetlerimizdeki araç kiralama hizmetleri, iaşe hizmetleri gibi hizmet alımları. Yani daha çok yardımcı hizmetler dediğimiz kısımlarda taşeron hizmeti ihtiyacımız var.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Kaç kişi toplam?

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN – Efendim, şöyle: Yani bizim yaklaşık 2.800 civarında personel var.
ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Şirketlerle beraber.

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN – Hepsi efendim. Bunların, tabii, dediğim gibi, şu anda hemen hemen hepsi bu
hizmetlerde. Yani bakım onarım hizmetlerini zaten ihaleyle yapıyorsunuz, biliyorsunuz malum, oradaki taahhüt işleri ayrı bir kapsam. Onlarla ilgili her hangi bir şey yok.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Taşeron olarak…

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Önemli bir şey söyledi Genel
Müdürüm, Biliyorsunuz, tren kazasının olduğu yer var ya, oralar da ihaleyle
yapıldığı için -geçmişte Devlet Demiryollarının bu konulardaki denetimi, kontrolü, izlemesi önemli bir süreçti- o süreçlerden biraz mahrum kaldığını düşünüyorum.

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN – Sayın Vekilim, onlarda da aynı şekilde denetime.. Şey hizmetlerimiz şu anda personel eliylerütülüyor. Yani bizim denetimin, kontrolün, yolla ilgili bakım hizmetlerinin tamamı kendi personelimiz eliyle yürütülüyor. Oralarda bir şey yok. Ben şeyi kastetmiştim. Mesela bir garımızın çatısı aktarılacak, bunlarda hizmet alıyoruz. İşte, bakım onarım yapılacak, bunlarla ilgili hizmetleri kastetmiştim yani oradaki şey olarak onu kastettim. Bu bağlamda, hizmetlerimize devam ediyoruz.
Özellikle makinistlerde taşeron uygulamamız yok Sayın Vekilim.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Orada üniversite mezunlarının işçi statüsüne, memur statüsüne alınmasıyla ilgiliydi.

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN – Şu anda makinistlerimizi iki statüde çalışıyor: Memur statüsü ve işçi statüsü.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – İşçide üniversite mezunları var, onlar niye memur olmuyor?

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN – Yani bunun için ayrı bir kanuni düzenleme gerekiyor. Şu anda iki statüde makinist istihdamımız da devam ediyor.

Kaynak : www.kpsscafe.com.tr

Demiryolu Haber özetleri

Apaydın: Demiryolcularla Birlikte Başardık Apaydın: “Demiryolcularla Birlikte Başardık" :"2003 yılından itibaren demiryollarının devlet politikası olarak benimsenmesi ile demir atların raylar ü...
TCDD’den Merkezi Atama İle İlgili Son Dakika Uyarısı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS 2018/2 Tercih Klavuzuna Göre TCDD'yi tercih edecek adaylara yeni bir u...
Başkan Toçoğlu, Tüvasaş Müdürünü Ağırladı Başkan Toçoğlu, Tüvasaş Müdürünü Ağırladı:Kısa süre önce TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü’ne atanan Prof. Dr. İlhan Kocaarslan’ı makamında ağırlayan Başkan Toç...
İzmir'in Alsancak semtinde o yol tamamlandı İzmir'in Alsancak semtinde o yol tamamlandı.İzmir'in Alsancak semtinde, yolun daralması nedeniyle yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığının çözümü için ...
2035 Yol Haritası 11. Ulaştırma Şurasında Belirlendi (Foto Galeri) 2035 Yol Haritası 11. Ulaştırma Şurasında Belirlendi :Teması "Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim" olarak belirlenen 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haber...
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren açılış tarihi taahhüt edildiği sürede gerçekleşecek Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatına gelen Bakan Yıldırım'ı, Osmaneli Hızlı Tren Şantiyesi'nde,yüklenici firma yetkililerinden aldığı bri...
Samsun Bihaber Çorum Milletvekilleri Başardı Samsun Bihaber Çorum Milletvekilleri Başardı :Çorum halkı Kırıkkale-Çorum-Samsun arasında alt yapı bakımından hem hızlı trene, hem de yük taşımacılığı...
Taşeron Yasası Çıkıyor 2015 Karayolları Çalışanlarına Kadro Müjdesi Taşeron Yasası Çıkıyor 2015 Karayolları Çalışanlarına Kadro Müjdesi :Taşeron işçiler 5 yıldan bu yana kadro umudu ile yanıp tutuşuyorlar. Taşeron işçi...
Derince Limanında devir sözleşmesi imzalandı Derince Limanında devir sözleşmesi imzalandı :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Derince Limanı'nın işletme hakkı...
Ray Kaynakçıları Sertifikalanıyor Projesi Sivas’ta tanıtıldı Ray Kaynakçıları Sertifikalanıyor Projesi Sivas’ta tanıtıldı : YOLDER’in, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Ray Kaynakçıları Sertifikalanıyor” ad...
Ankara-İstanbul YHT ile ilk yolculuğumdan izlenimlerim Ankara-İstanbul YHT ile ilk yolculuğumdan izlenimlerim : Ankara’dan İstanbul’a dün Yüksek Hızlı Tren’le (YHT) yolculuk yaptım. Çok merak ediyordum, no...
Feneryolu İstasyonunda meydana gelen olayla ilgili TCDD basın açıklaması yaptı 11 Temmuz 2012 günü, Feneryolu İstasyonunda meydana gelen olayla ilgili basında haberler yer almaktadır. Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmas...
TCDD personel alımı için bir açıklama gönderdi ama TCDD personel alımı için bir açıklama gönderdi ama :Pazartesi günü ele almış olduğumuz haberde, TCDD'nin personel planlamasını yapmamış olmasının, 201...
Ulaştırma Memur-Sen ile TCDD Taşımacılık A.Ş Kurum İdari Kurul Toplantısı Yaptı Ulaştırma Memur-Sen ile TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü arasında 2018 yılının birinci kurum idari kurulu toplantısı gerçekleştirildi. TCDD Taşım...
Avusturya Federal Konsey Başkanı TCDDyi Ziyaret Etti Avusturya Federal Konsey Başkanı TCDDyi Ziyaret Etti :Avusturya Federal Knsey Başkanı Michael Lampel ve beraberindeki heyet 2-5 Haziran 2013 tarihleri...
Çin'in tren üreticisi CRRC, Hindistan'da ortak yatırım yaptı Çin'in tren üreticisi CRRC, Hindistan'da ortak yatırım yaptı :Çin'in en büyük yüksek hızlı tren üreticisi CRRC, şirketin ortak yatırımla kurulan ilk f...
Trakya Üniversitesinde Okuyan Öğrenciler Trene yöneldi Otobüs fiyatlarının artışı, öğrencileri trene yönlendirdi. Öğrenciler, “Halkalı-Sirkeci arasında da bir ring seferi olmalı. O zaman daha fazla rağbet ...
Konya Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı bitti Konya Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı bitti Bakan Yıldırım, tatil yaptığı Denizli'de esnafı ziyaret etti, Bayramyeri Meydanında vatandaşlar ve Japon...
İZBANda kelle koltukta yolculuk İZBANda kelle koltukta yolculuk TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak girişimi olan İZBAN, 2.5 yılı geride bıraktı. Aliağa – Cumaovası arası g...
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tramvay Kazası Açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Aksaray'da meydana gelen tramvay kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şöyle denildi: "DURAN TRENİN ...

Hızlı Tren HaberleriBenzer Raylı Sistem Haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.