DHMİ KİK Toplantı Tutanağı Yayınlandı

dhmi kik toplanti tutanagi yayinlandi
dhmi kik toplanti tutanagi yayinlandi

DHMİ KİK Toplantı Tutanağı Yayınlandı; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 41’nci maddesi ve ilgili yönetmelikleri gereğince; DHMİ Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Memur-Sen arasında 24.10.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2019-2. Kurum İdari Kurulu toplantısı tutanağı Kurum internet sitesi Personel bilgilendirmeler bölümünde yayınlandı.

DHMİ KİK toplantısına İşveren Temsilcileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan, İnsan Kaynakları Dairesi Başkan V. Çiğdem Güvenç, Mali İşler Dairesi Başkanı Muhsin Karakurt, Çalışanları temsilen Genel Yetkili Sendika Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun katıldı.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar, ekli dosyada şu şekildedir;

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞTIRMA MEMUR-SEN KURUM İDARİ KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 41 inci maddesi ve ilgili Yönetmelikleri gereği işveren temsilcileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAN, İnsan Kaynakları Dairesi Başkan V. Çiğdem GÜVENÇ ile Mali İşler Dairesi Başkanı Muhsin KARAKURT ve MEMUR-SEN Sendikası temsilcileri Genel Başkanı Kenan ÇALIŞKAN ve Genel Başkan Yrd. Murat OLGUN ile Kurum İdari Kurul Toplantısı 24.10.2019 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAN Başkanlığında yapılmış olup; aşağıdaki hususlar görüşülmüştür.

Kurum İdari Kurul Talepleri:

1-Kurumda görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelinin 46 yaşında Memur Pozisyonunda istihdam edilmesi ile tüm pozisyonlarda Apron Memurluğuna geçişlerin sonlandırılarak Memur pozisyonunda değerlendirilmeleri.

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelin durumunun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca takip edildiği ve yıllara sair çalışmanın planlandığı,

2-Kurum personeline Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırılması.

  • Konuya ilişkin Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı ve Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığınca çalışmanın başlatılacağı,

3-Personelin aidiyetinin ve motivasyonunun artırılması için önem arz eden Görevde Yükselme / Unvan Değişikliği sınavlarının ivedilikle açılmasının sağlanması.

  • Kuruluşumuzun ihtiyaçlarına göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapıldığı ve planlama dahilinde tekrar yapılacağı,

4-Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan son değişiklik gereği Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği sonucu atanan personelin 4 yıldan önce tayin isteyemeyeceği bildirilmiştir. Son değişiklikten önce atananların bu maddeden muaf tutulması sağlanmalıdır.

  • Kuruluşumuz Personeli Yer Değiştirmeye İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinde belirlenen tayin sürelerinin yeniden değerlendirilebileceği,

5-ARFF personeline, sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere yönerge ve talimatlar gereği 2 yılda bir Eşofman ve Spor ayakkabısı verilmesi.

  • Konuya ilişkin İşletme Dairesi Başkanlığınca çalışmanın başlatıldığı, 6 Lojman tahsislerinde Görev tahsisli (Şef) kontenjanların kaldırılarak, sıra tahsisli hale dönüştürmek için yönetmelik çalışması yapılması. Ayrıca, tüm unvanlar puanlamaya dahil edilerek tahsislerin yapılması. (İl dışında yapılan Tahsislerin sonlandırılarak sıra tahsisli Lojmanların sayısının artırılması sağlanmalı.)

6-Lojman tahsislerinde Görev tahsisli (Şef) kontenjanların kaldırılarak, sıra tahsisli hale dönüştürmek için yönetmelik çalışması yapılması. Ayrıca, tüm unvanlar puanlamaya dahil edilerek tahsislerin yapılması. (İl dışında yapılan Tahsislerin sonlandırılarak sıra tahsisli Lojmanların sayısının artırılması sağlanmalı.)

  • Görev tahsisli lojmanların Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde tahsislerinin yapıldığı bu sebepten herhangi bir değişikliğin yapılamayacağı, hizmet evleri ve sıra tahsisli lojmanlar için çalışmanın devam ettiği ( İstanbul Hv.Lim-SLOT Kor.Merk.)

7-AIM pozisyonuna alınacak personelin bir kısmının KPSS ataması ile bir kısmının ise Kurum içinden alınmasına devam edilmesi.

  • AIM Memuru alımına ilişkin yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde KPSS ataması ile personel istihdamının mümkün ve devamının da daha verimli olduğu, daha önceki kurum içi atamalardan kaynaklı bir çok davanın bulunduğu,

8-KİK Toplantılarında daha önce de gündeme alınan Nöbet kulübeleri, Çevre kuleleri, (VOR/NDB/ SSY, vb.) İstasyonlar gibi vardiyalı görev yapılan yerlerin bakımlarının yapılması tefrişat ve eksikliklerinin giderilmesi istenmiş, ancak şu ana kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Konunun yeniden ele alınması gerekmektedir.

  • Havalimanı Başmüdürlükleri ve Müdürlüklerince; kendilerine bağlı VOR/NDB/SYS hizmet evlerinin kontrollerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin mevzuatı çerçevesinde alınması;

9-Ayni olarak yapılan Giyim Yardımının nakdi olarak yapılarak yıllardır gereksiz yere yapılan israfın önüne geçmek ve personelin daha kaliteli kıyafetle sürdürebilmesi için Toplu Sözleşmenin Genel Hükümlerinin 24. Maddesi gereğince Tüm personele nakdi yardım yapılması.

  • Konunun Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca takip edildiği, çalışmanın başlatıldığı,

10-Daha önceki KİK Toplantısında görüşülen servis mağduriyetleri devam etmektedir. Konunun ilgili başkanlıkça çözüme kavuşturulması önem arz etmektedir. (Örn. Atatürk Havalimanı, M.Bodrum Havalimanı v.s.)

  • Konunun Atatürk / Muğla Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüklerince yeni yapılacak ihalelerde araştırılarak değerlendirilmesi,

Güncel Demiryolu İhaleleri

Pts 09

Gulf Traffic

Aralık 9 @ 08:00 - Aralık 11 @ 17:00

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar