Türkiye’nin Yüksek Hızlı Tren Garları

Ankara YHT Gar
Ankara YHT Gar

Türkiye’nin Yüksek Hızlı Tren Garları; Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Bursa ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu Projelerinin hayata geçirilip trenin tekerleğinin dönmeye başlamasından sonra en az demiryolu yapımı kadar önemli olan YHT Gar Komplekslerinin yapımı da önceliklendirilerek YHT’lerin ulaştığı şehirlerin yeni Garlara kavuşturulması için çalışmalara başlanılmıştır.

Ankara YHT Gar

Ankara YHT Garı, uluslararası standartlar dikkate alınarak ve diğer ülkelerdeki yüksek hızlı tren garlarının yapısı, düzeni, kullanım ve işletme şekilleri incelenerek projelendirilmiştir.

Ankara Gar ve çevresini başkent için cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen proje, günümüz teknolojisi ve mimari anlayışının yanında hız ve dinamizmi simgeleyecek ve sektörün yeni vizyonunu temsil edecek şekilde tasarlanmıştır.

194 bin m2 inşaat alanı ve 33,5 bin m² yapı oturum alanına sahip YHT garda otel, alışveriş merkezi, restoranlar, kapalı ve açık otoparklar, metro ve banliyö bağlantısı bulunmaktadır.

Yeni garda, aynı anda 12 YHT setinin buluna-bileceği 400 metre uzunluğunda 3 adet peron ve 6 adet hat yer almaktadır. Yap-İşlet-Devret modeliyle inşası tamamlanan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı 29 Ekim 2016 tarihinde hizmete açılmıştır.

Ankara YHT Gar
Ankara YHT Gar

Konya YHT Gar

Konya mevcut tren garının, YHT seferlerine hazırlık amacı ile bakım ve onarımı yapılmıştır. Ancak mevcut gara ulaşım sınırlı ve garın kent merkezi ile entegrasyonu zayıftır. Başta Ankara-Konya Hattı olmak üzere, Konya-İstanbul hattının açılması akabinde mevcut gar yolcu kapasitesini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Konya Buğdaypazarı Mevkiine yeni bir gar yapılmakta olup 2018 yılı sonunda hizmete açılması planlanmaktadır.

Ankara YHT Garında olduğu gibi alışveriş merkezi, restoranlar, kapalı ve açık otoparklar içerecek olan garın inşası devam etmektedir.

Konya YHT Gar
Konya YHT Gar

Ankara Etimesgut YHT Gar Kompleksi

YHT Gar Kompleksi 157,7 hektarlık alanda ku-rulmakta olup, kompleksin içerisinde Eryaman YHT Gar, Yüksek Hızlı Tren Ana Bakım Deposu ve YHT Eğitim Tesisleri bulunmaktadır.

Demiryollarının 2023 yılı hedefleri doğrul-tusunda, ülkemizin YHT İşletmecilik ağının ağırlık merkezini Ankara oluşturacaktır. Bu nedenle YHT Bakım ağının ana merkezi de Ankara olarak belirlenmiştir. Ankara (Erya-man) Yüksek Hızlı Tren Ana Bakım Tesisinin yapımı tamamlanmıştır.

Bakım tesisinin konumu belirlenirken; mevcut kalkış-varış gara yakınlığı, demiryolu hattı kenarında olması, boş ve düz veya az engebeli bir arazi olması, kamulaştırma maliyetleri düşüklüğü, imar planına uygunluk ve ulaşılabilirlik etkenleri göz önünde bulundurulmuştur.

YHT hatlarında kullanılacak YHT setlerinin planlı bakım ve gare ihtiyacının 46.568 m2 kapalı alan gerektirmesi, yüksek hızlı tren işletmeciliğinde kalifiye personel yetiştirilmesi için eğitim tesis ihtiyacı, Yolcu sayısının artması nedeniyle oluşan yeni gar ihtiyacı için Etimesgut/Ankara’da YHT Gar Kompleksinin kurulması kararlaştırılmıştır.

Etimesgut’ta kurulan YHT (Eryaman) ana bakım kompleksinde;

●● Bakım işlerinde havaya herhangi bir gaz salınmayacak ve toprak ile suyu kirletecek herhangi bir kimyasal madde kullanılmayacak,

●● Bakım işlemleri sırasında oluşabilecek yağ vb. atıklara yönelik olarak, Bakım Tesisinde biyolojik ve kimyasal arıtma ünitesi yer alacak,

●● Tren Yıkama Binası ayrıca bir biyolojik arıtma ünitesine sahip olup, atık suyun %90 oranında geri kazanımı sağlanacak,

●● Arıtma ünitelerinde biriken yağ atıkları özel bir haznede depolanıp, bertaraf edilecek,

●● Kanalizasyon şebekesine yağ atılımı söz konusu olmayacak,

●● Tüm tesisteki demiryolu altyapısının elektrikli olması nedeniyle tren manevralarının gürültü olmayacaktır.

Sonuç olarak, YHT Bakım Tesisleri için proje çalışmaları titizlikle yürütülmüş; insan ve çevre sağlığı ile ilgili kriterler de göz önünde bulundurulmuştur. Sözkonusu YHT Bakım Kompleksinin yapımı tamamlanmıştır.

Söz konusu yerde Ana bakım deposunun yanında, Yeni Eryaman YHT Gar hizmete açılmıştır. Yeni inşa edilen gar ile batı yönünde hızlı tren duruşları Sincan yerine bu yeni garda ya-pılmaktadır. Eryaman YHT Garı, karayolundan kısa sürede erişim sağlanabilmesi için Ayaş Yolu, Ankara Çevre Yolu ve İstasyon caddesi ortasında kalan YHT Gar Kompleksi içerisinde olacak şekilde projelendirilmiş ve Başkent Ray banliyö sistemi ile entegre edilmiştir.

Etimesgut Gar Kompleksi
Etimesgut Gar Kompleksi

Güncel Demiryolu İhaleleri

Pts 09

Gulf Traffic

Aralık 9 @ 08:00 - Aralık 11 @ 17:00

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar