Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

zonguldak bulent ecevit universitesi akademik personel alimi yapacak
zonguldak bulent ecevit universitesi akademik personel alimi yapacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 ve 03.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 05.12.2019
Son Başvuru Tarihi : 19.12.2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 25.12.2019
Giriş Sınav Tarihi : 30.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.01.2020

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları Dekanlık veya Yüksekokula verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri,

5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi

6- Bir adet fotoğraf,

7- Özgeçmiş,

8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),

9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,

12- Başvuru Formu (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur.

– Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır.

– Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr

– 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.

– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

– Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak
4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında ; 03.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
(1) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. YDS VEYA EŞ DEĞERİ AÇIKLAMA
ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü veya Havacılık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanda yüksek lisans yapmış olmak
REKTÖRLÜK
1 50 Bilgisayar   ve   Yazılım   Mühendisliği,   Bilgisayar   Bilimleri   Mühendisliği,   Bilgisayar   Mühendisliği,   Bilgisayar   ve Enformatik  Mühendisliği,  Bilişim  Sistemleri  Mühendisliği,  Bilgisayar  Bilimi  ve  Mühendisliği,  Yazılım  Mühendisliği, Elektronik      Mühendisliği,Elektrik-Elektronik      Mühendisliği,Elektronik-Haberleşme      Mühendisliği,      Bilgisayar Öğretmenliği,Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi lisans programlarından birinden mezun olmak ve ilgili alanda en az yüksek lisans mezunu olmak.(Rektörlük bünyesinde uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretim görevlisi kapsamında atanacaktır.)
1 50 Türk  Dili  ve  Edebiyatı  veya  Türkçe  Öğretmenliği  Lisans  mezunu  olmak  ve  ilgili  alanda   yüksek  lisans  mezunu olmak.(Üniversitemiz Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER) ‘nde görevlendirilecektir.
ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ 1 Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında  yüksek lisans mezunu  olup,  Moleküler  Biyoloji  ve  Genetik  alanında  doktora  yapıyor  olmak.  Biyokimya  ve  Fizyoloji  derslerinin laboratuvar   uygulamalarında   tecrübeli   olduğunu   ve   iyi   laboratuvar   uygulamaları,   deney   ve   kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği konularında eğitim aldığını belgelendirmek.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar