İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Personel Alımı Yapacak

istanbul universitesi cerrahpasa
istanbul universitesi cerrahpasa

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğünün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formunu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4- Adli Sicil Kaydı (2 adet)
5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listeleri ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3- Adli Sicil Kaydı (2 adet)
4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydını (2 adet), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık) Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.
10- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
11- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ DOÇENT 1
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Çocuk Nörolojisi uzmanlığını almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 Hematoloji uzmanlığını almış olmak.
ADLİ TIP DOÇENT 1
BİYOİSTATİSTİK DOÇENT 1
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DOÇENT 1
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DOÇENT 1
GÖĞÜS CERRAHİSİ DOÇENT 1
İÇ HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Romatoloji uzmanlığını almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Gastroenteroloji uzmanlığını almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İç Hastalıkları uzmanlığını almış olmak. Acil ve Genel Dahiliye üzerinde en az 3 yıl tecrübeli olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tüberküloz ve Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında deneyimli ve
bilimsel çalışması olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanlığını almış olmak.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
TIBBİ PATOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
RADYOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
TIBBİ GENETİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ PROFESÖR 1
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM DOÇENT 1
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ DOÇENT 1 Yeni Çağ Tarihi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ DOÇENT 1 Eğitim Tarihi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROFESÖR 1
SOSYAL HİZMET PROFESÖR 1 Sosyal Politika alanında doçentliğini almış olmak.
EBELİK PROFESÖR 2
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Robotik Rehabilitasyon hakkında bilimsel çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Rekreasyon ve Wellness konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Spor Genetiği ve İmmünoloji konusunda çalışma yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veteriner İç Hastalıkları alanında Doktora yapmış olmak. Veteriner Gastrointestinal sistem hastalıkları ve endoskopisi ile ilgili bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 2
ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DOÇENT 1
ELEKTRİK TESİSLERİ DOÇENT 1
PROSES VE REAKTÖR TASARIMI DOÇENT 1
PROSES VE REAKTÖR TASARIMI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
YAPI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
HİDROLİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DOÇENT 1 Orman Mühendisliği bölümü mezunu olmak, Orman Botaniği alanında bilimsel çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ DOÇENT 1 Ortopedik hastalıklar genetiği alanında bilimsel çalışmaları olmak.
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Metabolizma hastalıkları tanı ve tedavisi alanında enstrümental analiz çalışmaları olmak.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Solunum fizyolojisi ve intermitent hipoksi alanında bilimsel çalışmaları olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEOKULU
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı alanlarından
birinde Doktora unvanına sahip olmak.
SUALTI TEKNOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KARDİYOLOJİK TEMEL BİLİMLER PROFESÖR 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON PROFESÖR 1 Periferik arter cerrahisi anestezisi alanında bilimsel çalışmaları olmak.
PREVANTİF VE EPİDEMİYOLOJİK KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar