Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Sözlü Sınavını Kazanan Adayların Dikkatine!

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Sözlü Sınavını Kazanan Adayların Dikkatine!
Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Sözlü Sınavını Kazanan Adayların Dikkatine!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı sözlü sınavını asıl kazanan adaylar, aşağıda istenen belgeleri 02.10.2020 – 25.12.2020 tarihleri arasında bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında istenen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine yedek aday çağrılacaktır.

İSTENEN BELGELER


1. 2 Adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD yetkilisi tarafından onaylanacaktır.),

2. 2 Adet Diploma sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD yetkilisi tarafından onaylanacaktır.), (Meslek Lisesi Diploması)

3. 2 Adet Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

4. 2 Adet Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile http://www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır. Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı istenecektir.),

5. 6 Adet Fotoğraf,

6. Varsa Karayolu ehliyeti fotokopisi

7. Varsa Mesleki Yeterlilik Belgesi fotokopisi veya ustalık belgesi fotokopisi

8. Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli,

9. Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden “negatif” sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınan rapor,

10. Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği B Grubu Sağlık Şartlarımıza Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili Hastanelerden (Hastane Listesi, web sitemiz http://www.tcdd.gov.tr/duyurular bölümünde yayınlanmıştır.) herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş: göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) kesinlikle bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda;

  • Göz Görme Kuvvetleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş),
  • Renk Muayenesi (İshihara testi istenir; test sırasında renk körlüğünü gideren lens veya gözlük kullanılabilir.),
  • İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

Kararda: “Demiryolu B Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır / çalışamaz.” hükmü net olarak yazmalıdır.
Yedek adaylar ise, yedek sırasına göre;

Asıl adayın;

  • İşe başlamak için gelmemesi,
  • Deneme süresi içerisinde (4 ay) başarısız olması,
  • Deneme süresi içerisinde işten ayrılması,
  • Sağlık Kurulu Raporunun çalıştırılacağı iş için uygun olmaması veya psikoteknik değerlendirmesinde yetersiz görülmesi durumunda çağrılacaktır.

sohbet

Feza.Net

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar