Adalet Bakanlığı 1287 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

adalet bakanligi
adalet bakanligi

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır.İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığıalmamış olmak,

4.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5.Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğindenihraç edilmemiş olmak,

6.İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.7.İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birdenfazla işyeri(İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

8.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1.En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.

2.İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar