Filyos Limanı Demiryolu İltisak Hattı Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri İşi

ihale ilani filyos limani demiryolu iltisak hatti danismanlik muhendislik hizmetleri isi
ihale ilani filyos limani demiryolu iltisak hatti danismanlik muhendislik hizmetleri isi

Türkiye Cumhuriyeti Demiryolu Lojistik İyileştirme Projesi (RLIP)

Görev Başlığı: Mühendislik Tasarım İncelemesi, İnşaat İşleri için İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve Filyos Limanı ve Filyos Sanayi Bölgesi ile Son Mil Demiryolu ve Karayolu Altyapı Bağlantısının İnşaat Kontrollüğü

Referans No .: AYGM-DAN-2020-WB 01

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (MoTI), Dünya Bankası’ndan Demiryolu Lojistiğini İyileştirme Projesinin maliyeti için finansman almıştır ve gelirin bir kısmını danışmanlık hizmetleri için kullanmayı planlamaktadır.

Danışmanlık hizmetleri (“Hizmetler”) şunları içerir: (i) Kuzey Karadeniz Kıyısındaki Filyos’un sıfır deniz limanı ile son mil demiryolu ve karayolu bağlantısı için mevcut mühendislik tasarımının gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesi- Orta Türkiye; (ii) inşaat işleri için ilgili ihale belgelerinin hazırlanması; ve (iii) ihale belgelerine göre güncellenmiş mühendislik tasarımının yürütülmesini denetlemek için inşaat denetimi danışmanlık hizmetlerinin sağlanması. Hizmetlerin süresi 54 aydır ve hizmetlerin 2021 yılı ortası ile 2025 sonu arasında uygulanması beklenmektedir ve bu İlgi Beyanı Talebinde atıfta bulunulan İş Tanımı ile tam tutarlı bir şekilde sağlanacaktır.

Ayrıntılı İş Tanımı aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir:

https://aygm.uab.gov.tr/uploads/pages/ihaleler/rlip-tor-filyos.docx

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00124807

MoTI’nin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (DGII) artık uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlar”) Hizmetleri sağlamakla ilgilendiklerini belirtmeye davet ediyor. İlgilenen Danışmanlar, Hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli niteliklere ve ilgili deneyime sahip olduklarını gösteren bilgileri sağlamalıdır.

Kısa listeye alma kriterleri şunlardır:

Danışmanlar, çıkarların sunulması için son tarihten en az son 12 yıl önce danışmanlık işinde olmalıdır;
Danışmanlar, aşağıdakilerin her birinde çıkarların sunulması için son tarihten önceki son 10 yıl içinde belirli deneyime sahip olmalıdır:

  • benzer demiryolu ve karayolu inşaat projelerinin tasarım ve / veya tasarım incelemesi
    demiryolu ve karayolu inşaat projelerinin inşaat denetimi;
  • Danışmanlar, TOR’da açıklanan hizmetlerin performansı için kilit uzmanların mevcudiyetini ve / veya bunlara erişimini göstermelidir (örneğin, birlikte çalıştıkları kilit uzmanların bir listesini sunarak);
  • Danışmanlar, FIDIC tipi sözleşmeler altındaki projelerin uygulanmasında deneyim sergilemelidir;
  • Danışmanlar sağlam bir idari ve mali kapasite sergilemelidir.
  • Kilit Uzmanlar kısa liste aşamasında değerlendirilmeyecektir.

İlgilenen Danışmanların dikkati, Dünya Bankası’nın çıkar çatışmasına ilişkin politikasını ortaya koyan, Dünya Bankası’nın Ağustos 2018 “IPF Borçluları için Satın Alma Yönetmelikleri” (“Satın Alma Düzenlemeleri”) Bölüm III, paragraf 3.14, 3.16 ve 3.17’ye çekilmiştir.

Danışmanlar, niteliklerini geliştirmek için diğer firmalarla ortaklık kurabilir, ancak birliğin bir ortak girişim ve / veya bir alt danışmanlık şeklinde olup olmadığını açıkça belirtmelidir. Ortak girişim olması durumunda, ortak girişimdeki tüm ortaklar, seçilirse tüm sözleşmeden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

İlgilenen danışmanlar, başvurularında “birliklerinin” yapısını ve ortakların ve alt danışmanların görevlerini açıkça belirtmelidir. Çıkarların “bağlantılı” ve / veya “bağlantılı” vb. Açısından net olmayan ifadeleri, kısa listeleme için dikkate alınmayabilir. Her firma için bir ilgi beyanını ilke olarak koruyan bir danışman firma, bir alt danışman olarak mı yoksa tek bir danışman olarak mı yoksa bir ortak girişime ortak olarak mı katılmak istediğine karar verebilir. Lütfen bir firmanın aynı seçim sürecinde tek bir danışman olarak ya da bir ortak girişimde ortak olarak yalnızca bir İlgi Beyanı sunacağını unutmayın. Hiçbir firma, tek başına bir İlgi Beyanı sunarken veya aynı seçim sürecinde bir ortak girişimin ortağı olarak alt danışman olamaz. Bir firma,

Satın Alma Yönetmeliklerinde belirtilen QCBS yöntemine göre bir Danışman seçilecektir.

İş günlerinde 09:00 – 17:00 (Türkiye saati) mesai saatleri arasında aşağıdaki adres / iletişim bilgilerinden daha fazla bilgi alınabilir.

“Filyos Limanı ve Filyos Organize Sanayi Bölgesine Bağlantı için Tasarım İnceleme ve İnşaat Denetimi için Danışmanlık Hizmetleri” açıkça işaretlenecek olan ilgi beyanları, yazılı olarak (bir basılı kopya ve bir dijital kopya) aşağıdaki adrese (şahsen) teslim edilmelidir. veya posta yoluyla) 11 Mayıs 2021 – 15:00 (Türkiye saati).

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolu İnşaatı Bölümü
Attn: Ahmet Tunçsoy – Daire Başkanı
Hakkı Turaylıç Caddesi No: 5, Emek 06500, Ankara, TÜRKİYE
Tel: +90312203 17 05
E-posta: irfan.kurnaz@uab.gov.tr

Armin

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar