Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 17 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

yurtdisi turkler ve akraba topluluklar baskanligi sozlesmeli bilisim personeli alimi yapacak
yurtdisi turkler ve akraba topluluklar baskanligi sozlesmeli bilisim personeli alimi yapacak
Abone Ol  


Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen pozisyonlar için 17 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

yurtdisi turkler ve akraba topluluklar baskanligi sozlesmeli personel alimi yapacak

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:

  • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.

5- YDS şartı olan pozisyonlar için, son başvuru tarihi itibarıyla sadece son 5 yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgeleri geçerli kabul edilecektir.

6- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1- Adaylar başvurularını, Başkanlığımızın (www.ytb.gov.tr) internet adresinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini kullanarak giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta, e-posta, faks vb. yolu ile veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Giriş sınavı başvuruları 25.10.2021 tarihi saat 09.00’da başlayıp 05.11.2021 tarihi saat 18.00’de sona erecektir.

3- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çektikten sonra yeni başvuru yapmak zorundadırlar.

4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Giriş sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri başvuru sistemi üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak sorgulanabilmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya (www.turkiye.gov.tr) adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini PDF ya da JPEG formatında Başvuru Sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

6- Giriş sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

7- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartını PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

9- Programcı pozisyonuna başvuracak olup yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bir lisans bölümü mezunu olmayan adayların en az lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığına dair belgeyi veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

10- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

11- Erkek adayların e-devletten indirecekleri askerlik durum belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

12- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Rail Industry Show Armin sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar