Demiryolu meslekleri ( Tren Teşkilcisi )Tren Teşkilcisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanmıştır.
Tren Teşkilcisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Tren Teşkilcisi (Seviye 4) trenlerin giriş, çıkış ve geçiş işlemlerini, manevra operasyonlarını yerine getiren, bu amaçla makasları, işaretleri, emniyet tesisatını ve yerinden kumanda sistemini kullanan, vagon, lokomotif ve demiryolu araçlarını birbirine bağlayan ve çözen; makas, işaret ve tesisatın temizliğini yapan, tren üzerinde seyir emniyetini sağlayan kişidir.
Tren Teşkilcisi, kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerinde, yaptığı işlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. işlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır, olağan dışı durumlarla karşılaştığında sorumluluk alanı içinde kalan konularda sınırlı düzeyde öz idare kullanır. Sorumluluk alanı dışında kalan konuları ilgililere bildirir. Kendi iş emniyetini sağlamak ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetine katkı sağlamak Tren Teşkilcisinin sorumlulukları arasında yer alır.

Tren Teşkilcisi (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Tren tekilcisi hakkında genel bilgiler

Reklamlar