Hemzemin Geçitler Paneli Sonuç Bildirgesi yayınlandıHemzemin Geçitler Paneli Sonuç Bildirgesi yayınlandı :22 Ocak 2015 Tarihinde İzmir’de, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ulaştırma Emniyeti ve Kaza, İnceleme Uygulama Araştırma Merkezi (ULEKAM) tarafından düzenlenen “Hemzemin Geçitler” Paneline ait Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

Hemzemin geçit yönetmeliği 03.07.2013 tarihinde ilk defa yayınlandığından bu yana uygulama konularının ayrıntılı olarak incelenebilmesi için hemzemin geçitlerle ilgili tarafların bir araya getirilmesi sağlanarak yönetmelik her yönüyle değerlendirildi. Yönetmelik uygulamasına akademik görüşlerin de yansıtılması amaçlandı.

Hemzemin geçitler konulu panelde alınan sonuçlar, tavsiyeler ve öneriler Düzenleme Kurulunca aşağıya yansıtıldı.

 1. Son 10 yılda hemzemin geçitlerdeki iyileştirme sonucunda hemzemin geçitlerde kaza ve ölüm oranları azalmış, bu azalış ivmesinin iyileştirme çalışmalarıyla devam ettirilmelidir.
 2. Karayolları Bölge Müdürlüğünce tespit edilen kaza kara noktalarında proje kapsamında 10 adet hemzemin geçit otomatik bariyerli hale getirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki hemzemin geçitler alt ve üst geçitlere dönüştürülme çalışmalarının devam ettiği belirtilmiş olup, yeni projelerde de hemzemin geçitler olmaksızın tamamen alt ve üst geçitlerle trafik akışı sağlanmalıdır.
 3. İzmir-Denizli hattında demiryolu ile karayolunun paralel seyretmesi ve arasındaki mesafenin ortalama 10 m olması nedeniyle hemzemin geçitlerin farklı seviyeli geçişlere dönüştürülmesi sırasında yaşanan yapısal zorluklara çözümler geliştirilmelidir.
 4. Demiryollarında meydana gelen kazaların %30’unun hemzemin geçitlerde gerçekleştiği, yaşanan kazalarda meydana gelen ölümlerin %35’inin hemzemin geçitlerde olduğu bildirilmiştir. Hemzemin Geçitler konusunun önemi nedeniyle az sayıdaki akademik çalışmaların arttırılması sağlanmalıdır.

 5. Demiryolu hemzemin geçitler kent içi sinyalizasyon sistemleriyle entegre hale getirilmelidir.

 6. Moskova Deklarasyonu gereği kurumlar arası birlikte ve uyumlu çalışmak adına UKOME alt komisyonlarının etkin hale getirilmesi gerekmektedir.

 7. Yaya kullanımına açık olan hemzemin geçitlerde ulaşılabilirlik standartlarına uygunluğun sağlanmalıdır.

 8. Kazaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilerek, Hemzemin geçit kazalarının azaltılabilmesi için insan faktörü altındaki trafik kültürü bileşeninin yaygınlaştırılabilmesi amacıyla;

 • sosyal aktiviteler,

 • broşürler,

 • afişler,

 • reklamlar vb.

gönüllü katılımı sağlayacak uygulamaların arttırılmalıdır.

 1. Emniyet kültürü ve farkındalık oluşturabilmek için belirli aralıklarla panel, sempozyum düzenlenmesi; okullarda öğrencilere bilgilendire toplantılarının yapılması sağlanmalıdır.
 • Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalarda soruşturmanın ivedilikle yapılması ve geçidin mümkün olan en kısa sürede trafiğe açılması yönünde çalışmalar başlatılmalıdır.
 • Emniyet müdürlüğünce hemzemin geçitlerin trafik elektronik denetim sistemlerine (eds) dahil edilerek, kurallara uymayan sürücüye yaptırım uygulanmalıdır.

 • Emniyet kültürünün geliştirilebilmesi için çocuk trafik eğitim parklarına hemzemin geçit modülünün de eklenmesi sağlanmalıdır.

 • Seyir momentlerinin belirlenebilmesi için, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde verilerin ilgili kurumlarca belirlenerek bildirimleri yapılmalıdır.

 • Hemzemin geçitlerde geçiş konforunun tüm hemzemin geçitler için sağlanması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

 • Yerel yönetimleri ilgilendiren çalışmalarda ilgili kanunlarında dikkate alınarak ve kurumlar arası işbirliği protokolü ile çalışma yapılmalıdır.

 • Kontrollü hemzemin geçitlerde geçidin durumunu trene bildiren sistem uygulaması yapılmalıdır.

 • Hemzemin geçitlerde meydana gelen olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için; ölçülebilir parametreler ile birlikte, kontrol edilebilir-izlenebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

 • Her bir hemzemin geçitte kaza oluşma olasılığını içerecek bir Risk Ölçüm Modeli oluşturulmalı ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler şekillendirilmelidir.

 • Her bir hemzemin geçitte alınması gereken tedbirler öncelik sırasına göre belirlenmeli ve hemzemin geçit iyileştirme çalışmaları bu doğrultuda yönlendirilmelidir.

 • Reklamlar