Aliağa-Çandarlı-Bergama Yeni Demiryolu Altyapı Yapımı Ve Çandarlı Limanı Demiryolu Bağlantısı Altyapı Yapım İşi İhale SonucuAliağa-Çandarlı-Bergama Yeni Demiryolu Altyapı Yapımı Ve Çandarlı Limanı Demiryolu Bağlantısı Altyapı Yapım İşi İhale Sonucu

T.C Devlet Demiryolları İşletmesinin 2017/84607 KİK numaralı sınır değeri 357.632.114,26 TL ve yaklaşık maliyeti 503.413.178,30 TL olan Aliağa-Çandarlı-Bergama Yeni Demiryolu Altyapı Yapımı ve Çandarlı Limanı Demiryolu Bağlantısı Altyapı Yapım İşi ihalesine 26 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 359.058.110,36 TL teklifle IC İÇTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. + ASTUR İNŞAAT VE TİC. A.Ş. + KALYON İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. ortak girişimi kazanmıştır. İhaleye katılan 4 firma sınır değerin altında teklif vermiştir.

İhale Aliağa – Çandarlı – Bergama arasındaki 49,3 km demiryolu ve yaklaşık 7,3 km Çandarlı Limanı Demiryolu bağlantısı altyapı işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 730 (yedi yüz otuz) takvim günüdür.

Reklamlar