Başkentraydaki hukuksuzluk tescillendiBaşkentraydaki hukuksuzluk tescillendi :Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ihalenin tümden iptal edilmesini hukuka aykırı buldu ve yürütmeyi durdurdu.
TCDD’nin geçen yıl yaptığı, Başkentray ihalesindeki hukuksuzluk mahkeme kararıyla tescil edildi. Kolin-Gülermak ortaklığına verilen ihale, yapılan itirazlar üzerine tümden iptal edilmişti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, KİK’in ihaleyi tümden iptal etmesini hukuka aykırı buldu ve yürütmeyi durdurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 25 Nisan 2012 tarihinde, ‘Sincan-Ankara-Kayaş Hattının Yeniden İşaa Edimesi İşi’ni (Başkentray) ihale etti. İhaleye 17 teklif verildi. Ancak bu tekliflerin 13’ü değerlendirme dışı bırakıldı. Geçerli kabul edilen 4 teklif içinden ise Kolin-Gülermak Ortaklığı’nın teklifi en uygun teklif olarak kabul edildi. Yaklaşık maliyeti 350.832.791 Avro olarak belirlenen ihaleyi, Kolin- Gülermak Ortaklığı 186.235.935 Avro (Yaklaşık 510 milyon TL) teklif ile üstlenmişti.
İHALE TAMAMEN İPTAL EDİLDİ
Comsa-Açılım-Seza Ortaklığı, Kolin-Gülermak Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif sunduğunu, bunun mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek ihale sonucuna itiraz etmişti. Demiryolları, itirazı reddettiği gibi, itiraz edenlerin teklifini de değerlendirme dışında bırakmıştı. Comsa-Açılım-Seza Ortaklığı’nın şikayet üzerine, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar ile şikayetçilerin teklifi yeniden değerlendirmeye alındı ve ikinci en iyi teklif olarak belirlendi. Ancak şikayetçi Comsa- Açılım-Seza Ortaklığı, Kolin-Gülermak Ortaklığı’nın teklifinin aşırı düşük teklif olduğunu, yapılan açıklamanın da mevzuata aykırı olduğunu belirterek ikinci kez itirazen şikayette bulundu. İkinci itiraz üzerine Kamu İhale Kurumu (KİK), Kolin- Gülermak Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasını mevzuata aykırı buldu. Ancak KİK, başka gerekçelerle ihaleyi tümden iptal etti. Kolin- Gülermak Ortaklığı’na ait teklif değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli kalan diğer tekliflerle ihalenin sonuçlandırılması gerekirken, ihalenin tamamen iptal edilmesi oldukça dikkat çekici bulundu.
MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU
Şikayetçi Comsa-Açılım-Seza Ortaklığı bu kez ihalenin tümden iptal edilmesine itiraz etti ve şikayette bulundu. Şikayete bakan Ankara Bölge İdare Mahkemesi şu kararı aldı: “…Davalı idarenin dava konusu işlemi tesis ederken yasa ile kendisine tanınmış olan inceleme yetkisinin sınırlarını aştığı anlaşıldığından, davacı ortaklık tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddialar çerçevesinde bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, ihalenin iptali yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır… Hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.” KİK, Mahkemenin bu kararı üzerine 20 Kasım 2013 tarihinde önceki kararını iptal ederek, dosyayı esastan inceleme kararı aldı.

Reklamlar