Alstom ,GE’nin enerji faaliyetlerini devralmak üzere sunduğu teklifi degerlendiriyorAlstom ,GE’nin enerji faaliyetlerini devralmak üzere sunduğu teklifi degerlendiriyor :Alstom, GE’nin Enerji faaliyetlerini devralma teklifini ve raylı ulaşım endüstrisinde güçlü ve tek başına bir pazar lideri yaratılmasını değerlendiriyor

Alstom Yönetim Kurulu, Enerji faaliyetlerini devralmak üzere General Electric’ten (GE) bağlayıcı bir teklif aldığını duyurdu. İşlemin kapsamı, Thermal Power (Termal Enerji), Renewable Power (Yenilenebilir Enerji) ve Grid (Enerji İletimi) sektörlerinin yanısıra kurumsal ve ortak hizmetleri de içeriyor. Bu işkolları, 65.000 çalışanıyla 2012/13 mali yılında 14.8 milyar Euro satış kaydetti. Teklif edilen fiyat, 12.35 milyar Euro tutarında Öz Sermaye Değerine, 11.4 milyar Euro tutarında İşletme Değerine ya da 12.2x FY13 EBIT değerine mükabil sabit fiyattır.

Bu teklifin onaylanması ve sürecin tamamlanması halinde, Alstom küresel bir lider olduğu Transport (Raylı Ulaşım) faaliyetlerine yeniden odaklanacaktır. Alstom, satış hasılatını Transport işkolunu güçlendirmek ve ona büyük gelişme imkanları sağlamak, borcunu ödemek ve hissedarlarına nakit vermek için kullanacaktır.

Bu teklifin stratejik ve endüstriyel getirisini oy birliğiyle kabul eden ve GE tarafından kamuoyuna bildirilen taahhütleri dikkate alan Alstom Yönetim Kurulu, Fransız Devleti dahil olmak üzere tüm paydaşların çıkarlarını göz önünde bulundurarak Mayıs ayının sonuna kadar teklif edilen işlemi gözden geçirmek üzere Jean-Martin Folz tarafından yönetilen bağımsız bir yönetim komitesi kurmaya karar vermiştir. Patrick Kron ve komite, görüşlerini değerlendirmek üzere Fransız Devleti temsilcileri ile birlikte hareket edecektir.

Kurulun olumlu sonuca varması halinde, kesin bir anlaşma yapılmadan önce Alstom çalışanlarının temsilci organlarına bilgilendirme yapılacak ve danışılacaktır.

İşlemin tamamlanması, birleşme kontrolüne ve diğer düzenleyici izinlere tabi olacaktır. AFEP-Medef yasasına göre, işlemin nihai onayı hissedarlara sunulacaktır. Alstom’un %29 hissedarı olan Bouygues, bu onaya kadar hisselerini satmamayı taahhüt etmiş olup, Alstom Yönetim Kurulunun tavsiyesini destekleyeceğini belirtmiştir.

Bu bağlayıcı teklif kapsamında, Alstom Enerji işkolunun tamamının veya bir kısmının devredilmesi için üçüncü taraflardan teklif isteyemez. Ancak Alstom, Enerji işkolunun tamamına yönelik istenmeden verilen tekliflere yanıt verme ve Alstom için daha üstün bir teklife yol açabilecek, ciddi ilgi gösteren teklif sahipleri ile görüşmeler yapma hakkını saklı tutmuştur. İncelenmesinin ardından GE’nin teklifini tavsiye ettikten sonra Yönetim Kurulunun başka bir işlemi desteklemesi halinde, Alstom GE’ye satın alma fiyatının %1,5’ine eşit bir cayma bedeli ödeme borcu yükümlülüğü altına girecektir.

31 Mart 2014 tarihi itibariyle net nakitin 1.9 milyar Euro’su ve diğer net borçların 0.9 milyar Euro’su (net emeklilik borçlarının 1.2 milyar Euro’su dahil) olan Enerji faaliyetleri ile ilgili tüm varlık ve borçlar dahildir. Öngörülen çerçevede EBIT’e dayalı katsayı.

Yönetim Kurulu, alternatif bir işlem olarak Siemens’ten alınan niyet beyanını da gözden geçirmiştir. Siemens, bağlayıcı bir teklifte bulunmaya karar vermesi halinde, bunun için gerekli olan bilgilere adil erişim hakkına sahip olacaktır. Bu beyan, bulunulan taahhütler uyarınca, Alstom’un kurumsal çıkarı ve tüm paydaşlarının çıkarları ışığında gözden geçirilecektir.

Alstom Başkanı ve CEO’su Patrick Kron “Alstom ve GE’nin birbirlerini tamamlayıcı Enerji işkollarının birleşimi, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verecek daha rekabetçi bir işletme oluşturacaktır. Alstom çalışanları, uzun vadede dünya genelindeki enerji müşterilerini desteklemek amacıyla insana ve teknolojiye yatırım imkanlarına sahip, tanınmış, büyük, küresel bir oyuncuya katılacaktır. Teklif edilen işlem, Alstom’un Transport işkolunu dinamik raylı ulaşım piyasasındaki olanaklardan yararlanmak amacıyla güçlü bir bilançoya sahip, tek başına bir şirket olarak geliştirmesine izin verecektir” yorumunda bulundu.

GE, Alstom Enerji’nin insan ve teknoloji değerini tam olarak değerlendirebilecek iyi bir konumdadır
GE ve Alstom Enerji’nin Power ve Grid sektörlerinde birbirini tamamlayıcı çözümleri vardır.
– Termal Enerji sektöründe, Alstom ve GE’nin buhar türbinleri ve gaz türbinleri teknolojisinde tamamlayıcı çözümleri vardır. Alstom, santral altyapısı (balance of plant) ve anahtar teslim çözümleri ile yeni yapının enerji çözümlerini zenginleştirecektir;
– Rüzgar Enerjisi sektöründe, GE kara tipi rüzgara odaklı iken Alstom kara tipi rüzgarda daha küçüktür fakat deniz tipi rüzgarda rekabetçi çözümler sunmaktadır;
– Hidroelektrik sektöründe, Alstom önemli bir küresel oyuncu olup, GE bu alanda mevcut değildir;
– Servis sektöründe, Alstom’un kapsamlı ürün portföyü, GE’nin küresel varlığı ile tam uyumludur.
– Grid sektöründe, Alstom ve GE, sundukları ürün ve çözümlerde ve odaklandıkları coğrafi bölgelerde tamamlayıcıdır.
Alstom ve GE’nin Enerji faaliyetlerinin birleştirilmesi, teknolojiye yatırım yapmak için önemli bir sinerji ve kapasite yaratarak müşterilere en eksiksiz ve gelişmiş çözüm yelpazesini sunacaktır.

Alstom, Transport işine odaklı borsaya kayıtlı bir şirket olarak kalacaktır
St Ouen’de şirket merkezi bulunan Transport işkolu, 2012/13 mali yılındaki satışların 5.5 milyar Euro’sunu oluşturmuş olup, 60 ülkede ve 9.000’i Fransa’da olmak üzere toplam 27.000 çalışanıyla faaliyet göstermektedir.
Alstom’un raylı ulaşım alanındaki kökleri yüz yıl öncesine kadar gitmektedir. Alstom Transport; kentsel, banliyö, bölgesel, ana hat ve yük taşımacılığına yönelik raylı ulaşım ekipmanları, sistemler, hizmetler ve sinyalizasyonda küresel bir liderdir.

Teklif edilen işlem, Paris’te kayıtlı Alstom’u, Transport faaliyetlerine yeniden odaklayacak ve Alstom Transport’a, ekonomik büyüme, artan kentleşme ve çevresel meselelere dayalı, güvenilir esaslarla büyüyen bir pazarda gelişimini hızlandırmak için finansal güç sağlayacaktır. Transport, mevcut yönetiminin liderliğinde ve uzun vadeli hissedarı olan Bouyguesas ile büyüme için iyi konumlandırılmış olacaktır.

Alstom Transport Başkanı Henri Poupart-Lafarge, “Tanınmış teknolojik liderliği, sağlam bilanço ile birlikte küresel endüstriyel kapsama alanı sayesinde Alstom Transport, bu dinamik pazarda büyüme fırsatları yakalamak için ideal bir konumda olacaktır” dedi.

 

Reklamlar

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.