İhale İlanı : Kamulaştırma Planı Üretimi , Kamulaştırma Planlarının ve Arşivin Güncellenmesi ile Ek Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Kamulaştırma Planı Üretimi , Kamulaştırma Planlarının ve Arşivin Güncellenmesi ile Ek Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Muhtelif Yol Güzergahlarına Ait Kamulaştırma Planı Üretimi , Kamulaştırma Planlarının ve Arşivin Güncellenmesi ile Ek Plan Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2014/46356
1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 415 70 00 – 312 417 28 51, 312 425 47 38
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yaklaşık 487 km. Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yolu Güzergahının Kamulaştırma Planı Üretimi , Kamulaştırma Planlarının ve Arşivin Güncellenmesi ile Ek Plan Üretimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü (ANKARA)
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 500 takvim günüdür
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, A Blok Zemin Kat, Küçük Toplantı Salonu, İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26.05.2014 10:30


ihale_dokumani_2014_46356
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet


İlk yorum yapan olun

Yorumlar