DLH Ulaşım ve Fizibilite Etüdü Teknik Şartnamesinin AmacıDLH Ulaşım ve Fizibilite Etüdü Teknik Şartnamesinin Amacı :Teknik Şartnamenin amacı, kentiçi raylı sistem ve kablolu yolcu taşıma sistemi projelerinin Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü (DLH Genel Müdürlüğü) tarafından incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin olarak yapılması gereken çalışmalar hakkında yol gösterici sartları oluşturmaktır. Bu Teknik Şartnameye göre hazırlanacak ve DLH Genel Müdürlüğü onayına sunulacak projelerde “DLH Raylı ve Kablolu Toplu Tasım Sistemleri Tasarım Kriterleri” esas alınacaktır.

5216 Sayılı Büyüksehir Yasasının devreye girmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi sınırları genişletilmiş ve büyük şehirlerde kentsel nüfus artmıştır. Hızla artan nüfus, işgücü ve araç sahipliği gibi etkenler, günümüzde önemli bir sorun olan kentiçi ulaşımın çevre, enerji, sürdürülebilirlik, sosyal denge gibi konular dikkate alınarak öncelikle büyük şehirlerde olmak üzere bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ve düzenlenmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede kentiçi ulaşımın, bugün ve saptanan hedef yıllara göre; kentin üst ve alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak ve eşgüdüm içerisinde analiz edilmesi, düzenlenmesi, toplu taşım sistemlerine ve yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilmesi ve buna paralel olarak; toplu taşım ve aratoplu taşım türlerinin entegrasyonu ile bunların durak ve terminal alanlarının düzenlenmesi, özel ulaşım dahil çesitli ulaşım türlerinin birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini tamamlayacak şekilde isletilebilmesi için bir bütün olarak planlanması ve işletilmesi, aktarma olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Söz konusu nedenlerle; Belediyelerin yüksek maliyetli raylı/kablolu sistem yatırım kararlarını verebilmeleri için öncelikle Ulaşım Ana Planının yolculuk kestirim modeli kullanılarak oluşturulması ve Belediye Mücavir Alanı içerisindeki ulaşım ve toplu taşım sisteminin bir bütün olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlama kararları doğrultusunda yeniden yapılandırılması önem kazanmaktadır.

Kısa vadeli öneriler kapsamında; ulaşım ve trafik sistemindeki mevcut sorunların ve yetersizliklerin ortadan kaldırılması ve mevcut kapasitelerin daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik ulasım ve trafik düzenleme önerileri gelistirilecektir. Orta ve uzun vadeli öneriler gelistirilirken ise, nazım imar planlarının öngördüğü kentsel gelişme stratejileri çerçevesinde kentin gelecekte olusması istenen ulaşım ve trafik sisteminin temel kararları belirlenecektir. Ulaşım Ana Planı, bu kararların hayata geçirilebilmesi için gerekli ulaşım yatırımlarını ve bunların önceliklerini, ulasım ve trafik sisteminin işletme ve yönetim politika ve ilkelerini, hedef yılı itibariyle orta ve uzun vadede olusması beklenen yolculuk taleplerinin toplu taşım ağırlıklı bir ulaşım sistemi ile karşılanabilmesini sağlayacaktır.

Belediyelerce hazırlanacak Ulaşım Ana Planı kapsamında gerçeklestirilecek çalısmalar bu Teknik Şartnamenin bölümlerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.,

DLH Ulaşım ve Fizibilite Etüdü Teknik Şartnamesi tamamını  BURAYA tıklayarak görebilirsiniz

 

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.